Actueel

Tot op het bot. Het reliekschrijn van Sint-Odilia en de koorstoel van Sint-Lutgardis in museum Parcum

Tot 27 september 2020 zijn het reliekschrijn van Sint-Odilia en de koorstoel van Sint-Lutgardis te bewonderen in een tijdelijke tentoonstelling in museum Parcum. Zij maken een tussenstop in het museum van de Parkabdij bij Leuven, voor ze naar hun nieuwe permanente locatie verhuizen. De twee erfgoedstukken verlaten hun thuis in de verkochte Zuid-Limburgse abdij Mariënlof te Kerniel bij Borgloon voorgoed. Het schrijn en de koorstoel werden er vaak bezocht. Niet alleen omwille van hun cultuurhistorische waarde, maar vooral om hun religieuze betekenis.

Congres “Mit Bibel und Spaten. 900 Jahre Prämonstratenser-Orden”

Van 30 september tot 2 oktober 2020 vindt in Maagdenburg een congres plaats ter voorbereiding van de tentoonstelling voor het 900-jarig ordesjubileum van de premonstratenzers.

Congres AG Praemonstratensia over kloosterstichters

Tweejaarlijks verzamelt de Arbeitsgemeinschaft (AG) Praemonstratensia voor een congres over de premonstratenzers in Duitsland. Van 9 tot 11 oktober 2020 vindt in Ilbenstadt het congres plaats met als titel “Die Prämonstratenser und Ihre Stifter in der Zirkarie Wadgassen-Ilfelfd”.

Twee tussenkomsten bestrijken het geheel van het Heilige Roomse Rijk:
Dr. Ingrid Ehlers-Kisseler, Stifterverehrung
Dr. Sabine Penth, Die Prämonstratenserstiftungen der Staufer und Welfen: Motive und Realisierung

“Enacting Devotion: Performative Religious Reading in the Low Countries (ca. 1470-1550)”. Doctoraatsverdediging Joanka van der Laan

Joanka van der Laan (Rijksuniversiteit Groningen) verdidigt haar proefschrift, dat de titel “Enacting Devotion: Performative Religious Reading in the Low Countries (ca. 1470-1550)” draagt. Promotoren zijn prof. dr. Bart A.M. Ramakers en prof. dr. Sabrina Corbellini. Haar promotie vindt plaats op 26 augustus, om 16.15.

Handschriften uit de Librije van de Bourgondische hertogen online

Op 18 september 2020 is, met enige vertraging, de opening gepland van het nieuwe museum van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR). Daar wordt de vijftiende-eeuwse handschriften uit de Librije van de hertogen van Bourgondië gepresenteerd. Tal van handschriften die de tand des tijds overleefd hebben, worden bewaard in de KBR.

MMMONK. Monastieke handschriften uit vier Vlaamse collecties gedigitaliseerd

Monnikenwerk van vroeger en nu, zo kun je MMMONK wel omschrijven, de verzameling historische manuscripten die iedereen virtueel kan doorbladeren. 734 middeleeuwse manuscripten in één virtuele bibliotheek.Vier partners, de Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, het Grootseminarie Brugge en het Bisdom Gent, sloegen de handen in elkaar voor het project MMMONK, wat staat voor Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open Netwerk Kennis.

Congres: Archéologie hospitalière médiévale et moderne te Limoges op 23 en 24 oktober 2020

Het Centre d’Archéologie et d’Histoire Médiévales des Établissements Religieux of CAHMER is een wetenschappelijke vereniging met haar roots in de archeologie van de monastieke gebouwen uit middeleeuws Noord-Frankrijk. Het CAHMER heeft zijn horizon verruimd naar de geschiedenis en tot in de nieuwe tijden. Bij die verruiming horen ook de hospitalen en leprozerijen. Daarover organiseert het CAHMER te Limoges op vrijdag 23 en zaterdag 2’ oktober 2020 ene congres in Limoges.

Tijdelijke open access Project-MUSE boeken tijdens de coronacrisis

Tot 30 juni 2020 zijn tal van publicaties van Amerikaanse academische uitgeverijen via het project-MUSE vrij toegankelijk.

De startpagina vindt je op https://about.muse.jhu.edu/resources/freeresourcescovid19/

Wij geven alvast een selectie van boeken relevant voor de religieuze instellingen in de middeleeuwen:

Open access boekenreeks van de Luikse universiteit tijdens Coronacrisis

Alle publicaties uit de reeks «Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’université de Liège» zijn toegankelijk en gratis downloadbaar. U vindt ze op https://books.openedition.org/pulg/90

De meest relevante boeken over religieuze instellingen in de Nederlanden tijdens de middeleeuwen zijn:

1. Paul Harsin (dir.), Liège et Bourgogne : https://books.openedition.org/pulg/3062

Pagina's