Actueel

Tjamke Snijders laureaat van de Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen

Op vrijdag 21 maart 2014 ontving dr. Tjamke Snijders (UGent) de driejaarlijkse Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen (2013) van de Academische Stichting Leuven. Deze prijs bekroonde haar werk Ordinare et Communicare. Redactie, opmaak en transmissie van hagiografische handschriften in kloosters uit de Zuidelijke Nederlanden, 900-1200. Een gedrukte versie van dit proefschrift, gemaakt onder leiding van prof. Steven Vanderputten, zal verschijnen bij Brepols.

Laat-middeleeuwse kunst en architectuur in de Nederlanden (Amsterdam, 6 juni 2014)

De derde editie van het symposium Waar zijn wij mee bezig? Vindt dit jaar plaats in de Doelenzaal van de Universiteit van Amsterdam (Singel 425, Universiteitsbibliotheek).

Perception and Performance of Social Identities in the Nascent Urban Societies of the High Middle Ages in North-Western Europe

Jeroen Deploige, Jeff Rider en Walter Simons brengen onderzoekers samen rond de dynamiek van verstedelijking en maatschappelijke veranderingen tijdens de hoge middeleeuwen. Het congres gaat door op 22 en 23 mei 2014 in Het Pand in Gent en verhuist op 24 mei naar de Koninklijke Academie in Brussel.

Publiekslezing Jeffrey Hamburger (Leuven, 27 mei 2014)

In het kader van de Lectio Chair zit prof. dr. Jeffrey Hamburger (Harvard) op 28 mei 2014 een doctoral seminar over ‘Latinate Nuns and Liturgical Commentary: The Graduals from Paradies bei Soest, ca. 1360-1425’ voor. Aan de vooravond daarvan organiseert LECTIO (Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance) in samenwerking met UGent en UAntwerpen (Ruusbroeckgenootschap) een publiekslezing. Prof.

750 jaar feest van Sacramentsdag: enkele evenementen

Symposium op 8 november 2014 te Meerssen

Vanaf ongeveer het derde kwart van de twaalfde eeuw begon in West-Europa, met de Zuidelijke Nederlanden als concentratiegebied, een tot dan toe ongekende bloei van het geestelijk leven waarvan vooral vrouwen de draagsters waren. Veel vrouwen kozen voor het kloosterleven of een leven als begijn. In Vlaanderen en Brabant, voor deze tijd zeer verstedelijkte regio’s en bovendien welvarend, vonden tal van stichtingen plaats waaruit klooster- en begijnengemeenschappen voortkwamen.

Archief van begijnhof van Breda volledig digitaal consulteerbaar

Het archief van het Begijnhof Breda mag met recht uitzonderlijk worden genoemd. Het beslaat een periode van meer dan 700 jaar: van 1269 tot en met 1997. In het archief bevinden zich onder andere 250 charters, een serie jaarrekeningen van de meesteres (moeder-overste) vanaf 1510, stukken over renten en pachten van het Begijnhof op de stad Breda en wijde omgeving vanaf de 13e eeuw en een unieke collectie bid- en gedachtenisprentjes.

Voorjaarslezingen Ruussbroecgenootschap 2014

Naar jaarlijkse gewoonte gaan voorjaarslezingen telkens van 14.00 tot 16.00 door aan de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, lokaal Annexe in de Rodestraat 14 te 2000 Antwerpen.

Vrijdag 21 februari: Kris Van Put (Ruusbroecgenootschap): Van Mengeldichten tot berijmde liefdesbrieven. Naar een nieuwe genredefinitie van Hadewijchs Rijmbrieven

Vrijdag 21 maart: Walter Simons (Darmouth College, Hanover), Beguina: sociale perceptie en zelfperceptie van religieuze vrouwen in de Nederlanden bij het begin van de begijnenbeweging, 1200-1250

Nieuwsbrief Collatie 28 verschenen

Na een relatief lange stilte is het achtentwintigste nummer van Collatie verschenen. Deze nieuwsbrief over de Moderne Devotie verschijnt sinds enkele jaren enkel nog elektronisch.

Het laatste nummer bevat een kroniek van de evenementen rond de Moderne Devotie in de afgelopen twee jaar, drie visieteksten over de betekenis van de Moderne Devotie, het nieuwe wetenschappelijke onderzoek, en tot slot enkele boekaankondigingen en recensies.

The Medieval Low Countries. An Annual Review

The Medieval Low Countries. An Annual Review is een nieuw jaarboek voor de middeleeuwse geschiedenis van de Nederlanden. Het verschijnt binnenkort bij Brepols als opvolger van het tijdschrift Millennium (25 jaargangen; 1987-2011) en het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis (15 jaargangen; 1998-2012).

Als bijlage kan u de folder raadplegen.

De oudste kerken van Utrecht opnieuw belicht

In september 2013 verscheen De eerste kerken op het Utrechtse Domplein. Een samenhangende visie van Signumleden dr. Charlotte J.C. Broer en dr. Martin W.J. de Bruijn.

Pagina's