Actueel

Voorjaarslezingen 2013 Ruusbroecgenootschap

Na de voordracht van Anna Dlabacová (ULeiden) over Mystiek en observantie: Herps Spieghel der volcomenheit in de Lage Landen ca. 1450-1550 op 22 februari organiseert het Ruusbroecgenootschap, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, naar goede jaarlijkse gewoonte nog drie voorjaarslezingen.

Contributie

De penningmeester van Signum verzoekt de leden om de contributie voor
het jaar 2013 te voldoen, door 10 euro te storten op rekening 9194744
tnv M.D. Van Luijk te Delfgauw, ovv 'Signum 2013'.

Lezingenreeks over broederschappen en volksbedevaarten in Brabant te Brussel

In de nieuwe lessenreeks van het Centrum voor Brabantse Geschiedenis staan broederschappen en volksbedevaarten centraal. Het Centrum wordt gedragen door het Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel, dat onder meer het regionale tijdschrift Eigen Schoon en de Brabander uitgeeft.

Congres over tekstoverlevering bij de cisterciënzers

Van 22 tot 24 november 2012 vindt in de Médiathèque du Grand Troyes in de gelijknamige stad in de Champagne het internationaal congres ‘Les Cisterciens et la transmission des textes, XIIe-XVIIIe siècle’ plaats. De mediatheek huisvest meer dan 30.000 boeken en 3.000 handschriften afkomstig van de abdijbibliotheek van Clairvaux. Specifiek over de Nedferlanden spreken naast Signumlid Noël Geirnaert over de geschiedschrijver Carolus De Visch van de Duienabdij, Xavier Hermand over laatmiddeleeuwse cisterciënzer abdijbibliotheken in België en Noord-Frankrijk en Benoît Tock over het scriptorium en de bibliotheek van Vaucelles. Het volledige programma volgt onderaan.

VNK-scriptieprijs

Om het onderzoek naar de Nederlandse kerk- en religiegeschiedenis te bevorderen en aan de resultaten van dit onderzoek meer bekendheid te geven heeft het bestuur van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) een scriptieprijs ingesteld.
De prijs, bestaande uit een oorkonde alsmede een geldbedrag van 500 euro wordt in principe elk jaar uitgereikt en wel met ingang van het voorjaar van 2014. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Voorjaarsvergadering van de vereniging (in april/mei).

Website Ten Bunderen en online studie over pelgrims

Gewezen VRT-journalist Wim Wylin pakt uit met een nauwgezette online studie over de middeleeuwse bedevaarten in Vlaanderen. Gespreid over 64 webpagina’s behandelt hij verschillende uitgangspunten, zoals de aard van het pelgrimeren of de identiteit van de pelgrims. Naast grote bestemmingen als Jeruzalem, Rome en Santiago, komen ook Keulen en de belangrijkste bedevaartsoorden in Vlaanderen, Hengouwen en Brabant, zoals Brugge, Damme, Gistel, Halle en Leuven, aan bod.

Expertmeeting Moderne Devotie: “In de ogen van de anderen”

De Moderne Devotie in Duitsland en de Nederlanden, beïnvloeding en toe-eigening, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 november 2012

Mediëvistendag, Amsterdam

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving gaat de jaarlijkse Mediëvistendag van de Onderzoekschol Mediëvistiek in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek drie weken later dan gepland door op 30 november 2012.

Ruusbroecdag in het teken van het afscheid van Theo Clemens

De jaarlijkse Ruusbroecdag van het prestigieuze en gelijknamige genootschap staat dit jaar in het teken van het afscheid van Prof. dr. Theo Clemens, voormalig directeur van het genootschap.

Op vrijdag 30 november 2012 neemt het Ruusbroecgenootschap officieel afscheid van Theo Clemens met een eucharistieviering, academische bijeenkomst en een receptie. De eucharistieviering wordt gehouden in de kapel (ingang via Prinsstraat 13) om 12u00. De bijeenkomst wordt gehouden in de Kapel van de Grauwzusters, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen (routebeschrijving zie http://www.ua.ac.be/route > Stadscampus).

Hervorming. Nut en onnut van een geladen begrip

Eerste Interuniversitaire Masterclass ‘Cultuur en Religie’, Antwerpen, Kloosterzaal Elzenveld, 17-18 september 2012

De Antwerp Doctoral School en het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen organiseren in samenwerking met Universiteit Gent en Katholieke Universiteit Leuven een masterclass met als thema ‘Hervorming. Nut en onnut van een geladen begrip’