Actueel

'Relics @ The Lab’

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) organiseert op 27-28 oktober te Brussel de internationale workshop 'Relics @ The Lab', over wetenschappelijke en archeologische benaderingen van middeleeuwse relieken. Het programma, praktische info en een inschrijfformulier vindt u op de website http://org.kikirpa.be/relicsatthelab/index.php.

Het programma ziet er als volgt uit:

Woensdag 26 oktober 2016
14.00-18.00 uur registratie in het KIK

Boekvoorstelling van de uitgave van de kaarten van de norbertijnenabdij van Ninove

Op zaterdag 9 juli 2016 om 11 uur wordt te Ninove de Kaarten van de abdij van Ninove (1616 – 1781), uitgegeven door dr. Jaak Ockeley, voorgesteld.

Congres over de premonstratenzers en wouden in Rosheim (Elzas)

Van vrijdag 23 tot zondag 25 september 2016 organiseert de CERP, voluit Centre d’Études et de Recherches Prémontrées, een congres over Les prémontrés et la forêt in het Franse Rosheim.

Uitgestelde studiedag ‘In saecula saeculorum’ over parochiearchieven op vrijdag 30 september 2016

Omwille van de stakingsperikelen werd de studiedag ‘In saecula saeculorum. Parochiearchieven. Beheren en waarderen’ in juni 2016 uitgesteld. Een nieuwe datum (vrijdag 30 september 2016) is geprikt en de locatie (Het Algemeen Rijksarchief te Brussel) blijft dezelfde.

Oratie Gabri van Tussenbroek

Op woensdag 9 december 2015 aanvaardde Signumlid dr. Gabri van Tussenbroek aan de Universiteit van Amsterdam het ambt van Hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam.

Zijn rede over de rol en waardering van monumenten (en cultureel erfgoed) in Amsterdam, getiteld De mythe van de onveranderlijkheid. Veranderde opvattingen over Amsterdamse monumenten is in de bijlage opgenomen.

Call for papers ‘Individualization of Religious Practices’

Op 26 en 27 oktober 2016 vindt aan de Radboud Universiteit Nijmegen het congres Devotio. Individualization of religious practices in Western European Christianity (c. 1350 – c. 1550) plaats.

Bishops in the ‘Century of Iron’ (Gent en Brugge, 24-25 november 2016)

Op 24 en 25 november 2016 vindt in Gent en Brugge het congres “Bishops in the ‘Century of Iron’. Episcopal Authorities in France and in Lotharingia, 900-1050” plaats. Wie geïnteresseerd is om een paper te presenteren, kan een abstract indienen van maximum 400 woorden bij Brigitte.Meijns@arts.kuleuven.be en bij Steven.Vanderputten@UGent.be en dit ten laatste op 15 februari 2016.

Relics at the Lab (Brussel, 27-28 oktober 2016)

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) organiseert op 27 en 28 oktober 2016 in Brussel de internationale workshop “Relics at the Lab”. De workshop wil in de eerste plaats wetenschappers van verschillende disciplines, betrokken bij de studie van relieken, samenbrengen en een wisselwerking in de toekomst stimuleren. Voorstellen voor presentaties zijn welkom voor 15 juni 2016.

Meer informatie over deze workshop vind je op de website van het KIK op http://org.kikirpa.be/relicsatthelab/.

Call for Papers: Horizontal Learning within High Medieval Religious Communities

Op 1 en 2 september 2016 organiseren Steven Vanderputten, Tjamke Snijders, Micol Long (alle drie Universiteit Gent), Mia Münster-Swendsen (Roskilde Universitet), Veerle Fraeters (Universiteit Antwerpen) en Brigitte Meijns (KU Leuven) te Brussel een congres over Horizontal Learning within High Medieval Religious Communities. Voorstellen voor presentaties kunnen ingediend worden tot 1 februari 2016.

Voorjaarslezingen van het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen

Na een uitgebreider feestprogramma tijdens het lustrumjaar 2015 herneemt het Ruusbroecgenootschap, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, de vrijdagse voorjaarslezingen in de lente van 2016.

18 maart 2016: Marleen Cré (Lausanne), ‘Devotionele compilaties in laat-middeleeuws Engeland: de lezende auteur en de schrijvende lezer’

22 april 2016: Kristien Suenens (Leuven), ‘De verering van het Heilig Sacrament: vrouwelijke devotie, ondernemerschap en macht in 19de-eeuwse kloosters’

Pagina's