Actueel

Congres over religieuze en wereldlijke vrouwen op de grens van middeleeuwen en moderne tijd

In het kader van het internationaal congres Considering Women in the Early Modern Low Countries, dat plaats vindt te Antwerpen op 24 en 25 april 2015 wijzen we op een drietal lezingen die handelen over religieuze vrouwen de vroegmoderne tijd.

Andrea Pearson (American University): “Disability and Salvation in a Mechelen Besloten Hofje”

Margit Thøfner (University of East Anglia): “‘Adorned With the Pictures of Many Devout Women’: Portraying Nuns in the Low Countries”

Mystical Encounters aan de RU Groningen

Van 29 juni tot en met 3 juli 2015 organiseert de Faculteit van godgeleerdheid en godsdienstwetenschap van de RU Groningen in samenwerking met de Universiteit van Aarhus een Summer School onder de vlag van Mystical Encounters. Scientific Approaches to Experiences of the Divine.

Concrete informatie kan u via deze link terugvinden.

Aanmelden kan tot 1 mei 2015.

Eerste editie Ledendag VWM

Op vrijdag 24 april 2015 gaat de eerste editie door van de Ledendag van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, te Antwerpen.

Opzet

Signumsymposium verzet

Wegens gebrekkige belangstelling heeft het Signum-bestuur besloten om het symposium van zaterdag 22 november niet door te laten gaan. Omdat het bestuur signalen heeft ontvangen van meerdere kanten dat het onderwerp van het symposium erg interessant was, maar de datum niet schikte, is het voorstel van het bestuur om het symposium te verplaatsen naar het voorjaar van 2015. Het bestuur betreurt dat ze op dit late tijdstip nog tot dit besluit heeft moeten komen, maar is ervan overtuigd dat het verzetten van het symposium de beste optie is.

Livina van Eyck, een verborgen leven. Devote Agneten in de 15de eeuw

Naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling, die van 7 september 2014 tot 22 februari 2015 loopt in Musea Maaseik, Markt 45, 3680 Maaseik (www.museamaaseik.be) vindt op 15 november 2014 een congres plaats.

Programma

Boekvoorstelling: The Carthusians in the Low Countries

Op 25 oktober 2014 wordt in het Kartuizerklooster (heden bisdom) te Roermond het boek De Kartuizers in de Lage Landen - The Carthusians in the Low Countries aangeboden aan de burgemeester van Roermond.

In deze bundel, onder redactie van dr. Krijn Pansters, zijn de lezingen verzameld die gehouden werden op het internationale congres ten tijde van de Roermondse tentoonstelling over de Kartuizerorde, ‘Het Geheim van de Stilte’, in 2009.

20e Mediëvistendag: The visibility of the Middle Ages

Gouda, 24 oktober 2014
De Mediëvistendag 2014 wordt gehouden op vrijdag 24 oktober a.s. te Gouda in de Agnietenkapel. Het thema van het program is ‘De zichtbaarheid van de Middeleeuwen’.

Abdijen, kapittels en kloosters in de Brabantse steden. Van middeleeuws stadsbeeld naar hedendaags cultureel erfgoed

Het zeventiende colloquium van de “Stichting Colloquium De Brabantse Stad” gaat door te Nijvel (Waux-Hall, Place Albert Ier, 1400 Nivelles, tegenover de kapittelkerk) op 10 en 11 oktober 2014. Voor de middeleeuwse periode vestigen we de aandacht op de lezingen van Serge Boffa, Frédéric Chantinne en David Guilardian.

Openbare verdediging proefschrift Anna Dlabačová

Op donderdag 22 mei 2014 verdedigde Anna Dlabačová aan de Universiteit Leiden haar proefschrift, getiteld, Literatuur en observantie. De Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp en de dynamiek van laatmiddeleeuwse tekstverspreiding.

Pagina's