Bibliografie

Exporteer 4717 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2017
Duggan, A. J. (2017).  Clerical Exemption in Canon Law from Gratian to the Decretals. (West, Charles, Ed.).Religious Exemption in Pre-Modern Eurasia, c. 300-1300 CE. 6, 78-100.
Steketee, H. (2017).  De digitale component in de historische cartografie. Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken. 85, 20-21.
Chantinne, F., & Mignot P. (2017).  De l’atrium à l’aître. À propos de quelques sites religieux de Belgique. (De Groote, Koen, Ervynck, Anton, Ed.).Gentse geschiedenissen, ofte Nieuwe historiën uit de oudheid der stad en illustere plaatsen omtrent Gent. 135-144.
den Hartog, E. (2017).  De middeleeuwse bouwsculptuur . (Peterse, Hettie, Rooker, Elsbeth, Camps, Rob, Emmens, Karel, Ed.).De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen. 93-105.
van Winter, J. M. (2017).  De monnik en de hertogin. Twee laat-middeleeuwse maaltijdpatronen in de Lage Landen. (Winter, Johanna Maria van, Ed.).Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding. 167(2), 289-296.
Besseling, J., & Goudriaan K. (2017).  De neergang van het Sint-Ursulaklooster, ca. 1520-1580. (Goudriaan, Koen, Ed.).Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572). 166, 137-147.
Besseling, J., & Goudriaan K. (2017).  De Purmerendse katholieken en de kloostererfenis na 1572. (Goudriaan, Koen, Ed.).Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572). 166, 148-157.
Stroobants, A. (2017).  De Sint-Odulfkapel te Dendermonde, herbestemd religieus erfgoed met een geschiedenis. Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde. 35, 280-315.
Emmens, K. (2017).  De Stevenskerk als hallenkerk . (Peterse, Hettie, Rooker, Elsbeth, Camps, Rob, Emmens, Karel, Ed.).De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen. 63-75.