Bibliografie

Exporteer 198 resultaten:
Auteur [ Titel(Desc)] Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Titel is I  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
Harenberg, E. J. (1996). In Lente predium. De vroegste vermelding van Lent. Tabula Batavorum, 14(3), 66-83.
Close, F. (2000). In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Le culte de la Trinité. In J. - L. Kupper, Pirenne, F., & George, P. (Red.), Liège. Autour de l’an mil, la naissance d’une principauté (Xe-XIIe siècle) (pp. 111-113). Liège: Éditions du Perron.
Arnoldussen, S. (2018). ‘In oerkunde der waerheit’. De Yesser bulla van paus Gregorius IX. In A. Nieuwhof, Knol, E., & Schokker, J. (Red.), Fragmenten van een rijke wereld van de aarde. Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis (Vol. 99, pp. 199-204). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
Van Bruaene, A. - L. (2006). 'In principio erat verbum': Drama, devotion, reformation and urban association in Low Countries. In C. F. Black & Gravestock, P. (Red.), Early modern confraternities in Europe and the Americas: international and interdisciplinary perspectives (pp. 64-80). Aldershot: Ashgate.
Corbellini, S. (2018). In Readers’ Hands. Early Modern Dutch Bibles from a Users’ Perspective. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis , 25, 61-62.
van Lieburg, F. (2018). In saecula saeculorum. Long-Term Perspectives on Religious History. Church History and Religious Culture, 98(3-4), 319-343.
Schats, R., & Klomp, M.. (2019). In sickness and in health. An archaeological and osteoarchaeological analysis of St. Gertrude’s infirmary in Kampen (1382-c.1611). In R. van Oosten, Schats, R., & Fast, K. (Red.), Osteoarchaeology in historical context. Cemetery research from the Low Countries (Vol. 3, pp. 105-119). Leiden: Sidestone Press.
van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ). (2013). In steen gebeiteld. Utrechtse kanunniken en hun grafzerken: de samenhang met administratieve veranderingen. In P. Bitter, Bonenkampová, V., & Goudriaan, K. (Red.), Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden (pp. 23-35). Hilversum: Verloren.
Falque, I. (2020). In the secrecy of the cell: Late Medieval Carthusian devotional imagery and meditative practices in the Low Countries. In R. Dekoninck, Guiderdoni, A., & Melion, W. S. (Red.), Quid est secretum? Visual representation of secrets in Early Modern Europe 1500-1700 (Vol. 65/2, pp. 13-36). Leiden: Brill.
Ragetli, K. (2011). In Word and Deed. Margaret of York and the Inclusion of Manuscript Collections in Memoria Research. In R. de Weijert, Ragetli, K., Bijsterveld, A. J. A., & van Arenthals, J. (Red.), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren (Vol. 137, pp. 59-77). Hilversum: Verloren.
Coomans, T., & Bergmans, A.. (2008). In zuiverheid leven. In T. Coomans & Bergmans, A. (Red.), In zuiverheid leven. Het Sint-Agnesbegijnhof van Sint-Truiden. Het hof, de kerk, de muurschilderingen (Vol. 2, pp. 8-13). Brussel: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.
van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ). (2016). Incest, penance and a murdered bishop: the legend of Frederic of Utrecht. In R. Meens, van Espelo, D., van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ), Raaijmakers, J., van Renswoude, I., & van Rhijn, C. (Red.), Religious Franks. Religion and Power in the Frankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong (pp. 4098-433). Manchester: Manchester University Press.

Pagina's