Actueel

Symposium Ornamenta Sacra

Tussen 24 en 26 oktober 2019 vindt in Brussel en Leuven het symposium "Ornamenta Sacra. Late Medieval and Early-Modern Liturgical Objects in a European Context (1400-1800)" plaats, over laatmiddeleeuws en vroegmodern en liturgisch erfgoed.

Dertiende-eeuws rentenregister van de Doornikse Sint-Brixiusparochie

Op 21 augustus heeft de Société archéologique de Namur (het Oudheidkundig genootschap van Namen) officieel het “armenboek” van de Sint-Brixiusparochie (Saint-Brice, Doornik) terugbezorgd aan het Rijksarchief te Doornik. Het is nu daar in te zien.

Truus van Bueren geridderd

Op 26 april 2019 werd Signumlid dr. Truus van Bueren benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Boekencollectie Abdij van Berne ontsloten

De bibliotheek van de abdij van Berne in Heeswijk-Dinther beschikt ongeveer over 5.700 werken van vóór de twintigste eeuw, waaronder 51 incunabelen en 183 postincunabelen. In samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en een aantal vrijwilligers zal de gehele Bernse collectie voortaan via de catalogus van de Radboud Universiteit te raadplegen zijn.

Signum-redactielid Tom Gaens promoveert

Op 3 juni 2019 verdedigde Signum-redactielid Tom Gaens in de Academiezaal van de Rijksuniversiteit Groningen zijn proefschrift, geflankeerd door zijn paranimfen, de redactieleden dr. Rolf de Weijert en dr. Rombert Stapel. Op Beter dan het origineel. Kartuizeridealen en de vroege Moderne Devotie promoveerde hij bij prof. Catrien Santing tot doctor aan de faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Co-promotor was dr. Mathilde van Dijk.

Call for Papers: Objects of Devotion (Toronto, 17-18 April 2020)

Anne-Laure Van Bruaene (UGent) organiseert samen met Matt Kavaler (University of Toronto) een congres dat peilt naar de realisatie van religieuze ideeën en praktijken door de interactie met voorwerpen. Welke zichtbare, stilzwijgende of materiële bijdrage leverden beelden, schilderijen, boeken en kerkmeubilair bij de vorming van devotionele en religieuze attitudes? Hoe gaven sacramentstorens, altaarstukken, lezenaars, baldakijnen, doksaal, koorhekken en doopvonten vorm aan de centrale denkbeelden van het Christendom?

Save the date: Pensionering Charles Caspers op 13 november 2019

Woensdagmiddag 13 november 2019 neemt het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen op feestelijke wijze afscheid van Charles Caspers, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Binnen de contactgroep heeft Charles van 1992 tot 2004 deel uitgemaakt van de redactie. De Signumbibliografie getuigt van zijn vele publicaties, zowel in boekvorm als in congresbijdragen en in artikelvorm. Daarnaast was hij ook een veel gevraagd en betrouwbaar recensent.
Een officiële uitnodiging volgt.

Studiemiddag over mystiek en liturgie in de late middeleeuwen

Dinsdag 29 oktober organiseert Ineke Cornet (Titus Brandsmainstituut (TBI), Nijmegen) samen met Kees Schepers (Ruusbroecgenootschap, Antwerpen), een studiemiddag over mystiek en liturgie in de late middeleeuwen. Traditioneel zijn liturgie en mystiek vaak gescheiden van elkaar onderzocht. Momenteel is er veel meer aandacht hoe deze twee met elkaar verweven zijn.

Deventer, Zwolle, Groningen: de Broeders van het Gemene Leven aan het Martinikerkhof

Op donderdag 23 mei 2019, 16.00 - 17.00 uur in Groningen houdt Pieter Boonstra een lezing over de Broeders van het Gemene Leven.

Tegen het einde van de Middeleeuwen bloeide een nieuwe religieuze beweging op, gericht op een terugkeer naar het vroege Christendom: de Moderne Devotie. De beweging wordt doorgaans in verband gebracht met de IJsselstreek, maar ook in Groningen stond tussen 1436 en 1578 een huis van de Broeders van het Gemene Leven.

Bijdragen van het Signumsymposium 2018 “Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in middeleeuws Brabant” gepubliceerd

Met het oog op het 900 jarig ordejubileum van de norbertijnenorde in 2020-2021 organiseerde onze contactgroep op 1 december 2018 in de Parkabdij bij Leuven een symposium over de “Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in middeleeuws Brabant”.

Pagina's