Actueel

Lezing over Kortrijks Onze-Lieve-Vrouwekapittel

Op 28 maart (om 19.00 uur) geeft rijksarchivaris Hendrik Callewier in het Rijksarchief te Kortrijk een lezing over de rijke geschiedenis van het het Onze-Lieve-Vrouwekapittel in Kortrijk..

Lezing “De Leeuwse bijbel anno 1248”

Zoutleeuw, Ontmoetingscentrum ‘De Kring’, Vincent Betsstraat, zondag 7 april 2019 om 11u15

Abdijmolens. Natuurkracht ten dienste van norbertijnen en norbertinessen

Voor de 29ste contactdag voor belangstellenden in de norbertijner geschiedenis in de Nederlanden op zaterdag 4 mei 2019 kiest de organiserende werkgroep voor de abdij van Grimbergen.

Colloquium: Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland brengt alle Nederlandse charters uit de periode 1100–1800 samen in één online portaal.

Tijdens een colloquium stellen de organisatoren dit nieuwe onderzoeksapparaat voor. Enkele binnen- en buitenlandse onderzoekers zullen hun eerste bevindingen toelichten.

Het colloquium gaat door op 25 januari 2019 van 14.00 tot 17.00 uur. Inloop start om 13.30. De locatie is het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, Utrecht.

Tentoonstelling: Deventer Boekenstad

Nog tot 3 maart 2019 loopt in Deventer de tentoonstelling Deventer Boekenstad. Hoofdlocatie is het Museum De Waag. Een tweede luik van de tentoonstelling is te bezichtigen in de Stedelijke Bibliotheek.

Dominicaner archief overgedragen aan Rijksarchief

De Leuvense dominicanen hebben het oudste deel van hun archief overgedragen aan het Rijksarchief Leuven (www.arch.be/leuven), waar ook het provinciaal archief van de dominicanen al werd bewaard.

Contributie 2019

De penningmeester van Signum verzoekt u de contributie voor 2019 te voldoen. De contributie bedraagt 10 euro.

U wordt verzocht dit bedrag dit bedrag over te maken op IBAN-nummer NL81 INGB 0009 1947 44, t.n.v. Rudolf Bosch, Dorpsstraat 37, 7958 RL Koekange, onder vermelding van "Signum 2019".

Call for Papers: Episcopal Patronage from Late Antiquity to c.1500

Het “Power of the Bishop”-team bundelt de krachten met de “Episcopus Society” voor de organisatie van het congres Episcopal Patronage from Late Antiquity to c.1500 (Salisbury, Sarum College, 30-31 mei 2019). Als locatie is de kathedraal van Salisbury uitgekozen.

Bedoeling is om thematische panels samen te stellen om gebruik, misbruik en resultaat van bisschoppelijke patronage te vergelijken in tijd en ruimte.

Call for Papers: Sound and Silence in the Medieval and Early Modern World

Het Trintity College te Dublin zal van 26 tot -28 april 2019 als gaststad van de jaarlijkse Borderlines conference fungeren. Dit congres voor mediëvisten en vroeg-modernisten is aan zijn 2e jaargang toe. Thema van dit jaar is ‘Sound and Silence in the Medieval and Early Modern World’.

Abstracts van maximaal 300 woorden voor lezingen van 20 minuten mogen bezorgd worden vóór maandag 4 februari 2019 via de link ‘Submit Your Abstracts’ op de website borderlinesxxiii.wordpress.com.

Pagina's