Bibliografie

Exporteer 6094 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2021
Rombouts, L. (2021).  De norbertijnse beiaardcultuur. (Appelmans, Janick, Janssens, Herman, Van Lani, Stefan, Ed.).Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. 179-181.
Schroeder, N. (2021).  Des dominations désincarnées ? Dépendants et dépendantes entre l’abbaye de Maroilles et la seigneurie d’Avesnes au milieu du 12e siècle. (Martine, Tristan, Nowak, Jessika, Schneider, Jens, Ed.).Espaces ecclésiastiques et seigneuries laïques. Définitions, modèles et conflits en zones d’interface (IXe-XIIIe siècle). 89-100.
Lyon, J. R. (2021).  A Different Set of Rules: Aristocratic Elites and the Monastic Life in Twelfth-Century Europe . (Melville, Gert, Mixson, James D., Ed.).Virtuosos of Faith. Monks, Nuns, Canons, and Friars as Elites of Medieval Cultur. 78, 85-108.
Uphoff, J. (2021).  Dit boec heft gegeven. Book Donation as an Indicator of a Shared Culture of Devotion in the Late Medieval Low Countries. Religious Connectivity in Urban Communities (1400-1550): Reading, Worshipping, and Connecting through the Continuum of Sacred and Secular. 1, 99-124.
Appelmans, J. (2021).  Een Europees netwerk met middeleeuwse roots. (Appelmans, Janick, Janssens, Herman, Van Lani, Stefan, Ed.).Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. 49-57.
Janssens, H. (2021).  Een masterplan van Hugo van Fosses?. (Appelmans, Janick, Janssens, Herman, Van Lani, Stefan, Ed.).Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. 38-40.
Stapel, R. J. (2021).  Een rekenoefening in drie akten. Bevolking, priester en hun herkomst in het bisdom Utrecht (begin zestiende eeuw)’. (Engen, Hildo van, Nijdam, Han, Vliet, Kaj van, Ed.).Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 471-487.
van Engen, H. (2021).  Een tempel aan de Nieuwe Markt. (Engen, Hildo van, Nijdam, Han, Vliet, Kaj van, Ed.).Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 499-511.
Kuiken, C. J. (2021).  Een voorbeeld van herdenken in de praktijk. De kerk van Hommerts. (Mulder-Bakker, Anneke B., Bremmer Jr, Rolf Hendrik, Ed.).Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. 80-81.
Hering, K. (2021).  Elites under Attack. Criticism of Monastic Life in Latin Satirical Poetry of the Later Middle Ages. (Melville, Gert, Mixson, James D., Ed.).Virtuosos of Faith. Monks, Nuns, Canons, and Friars as Elites of Medieval Cultur. 78, 41-62.
Melville, G., & Mixson J. D. (2021).  Elites, Religious Life, and Medieval Culture: An Outline of a Theme and its Possibilities. (Melville, Gert, Mixson, James D., Ed.).Virtuosos of Faith. Monks, Nuns, Canons, and Friars as Elites of Medieval Cultur. 78, 1-18.
De Munck, B., & De Ridder-Symoens H. (2021).  Enseignement et savoir. (Billen, Claire, Blondé, Bart, Boone, Marc, Van Bruaene, A.-L., Ed.).Faire société au Moyen Âge. Histoire urbaine des anciens Pays-Bas (1100-1600). 25, 249-285.
Wouters, J. (2021).  Filip van Harvengt, tweede abt van Bonne-Espérance. (Appelmans, Janick, Janssens, Herman, Van Lani, Stefan, Ed.).Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. 41-43.