Bibliografie

Exporteer 6094 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2021
van Steensel, A., & Chalumeau B. (2021).  Water, land en dijken. Het ontstaan van middeleeuws Noord-Beveland. (Engen, Hildo van, Nijdam, Han, Vliet, Kaj van, Ed.).Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 127-138.
de Langen, G. J., & Worst D. (2021).  Watergangen en parochiegrenzen in Noord-Oostergo, circa 950-1150. (Engen, Hildo van, Nijdam, Han, Vliet, Kaj van, Ed.).Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 311-323.
Appelmans, J., & Leinsle U. G. (2021).  Wetenschap en onderwijs. (Appelmans, Janick, Janssens, Herman, Van Lani, Stefan, Ed.).Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. 124-129.
van den Hoven van Genderen, A. J.(B.) (2021).  ‘De intensiteit van het religieus gevoel’. De legaten van de Leidse proost Nicolaas van Lavennis in perspectief. (Engen, Hildo van, Nijdam, Han, Vliet, Kaj van, Ed.).Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 443-453.
Stoter, M. (2021).  ‘Wonder ende waer in Rinsumageest’. Een reliekdoosje uit de zeventiende eeuw. (Mulder-Bakker, Anneke B., Bremmer Jr, Rolf Hendrik, Ed.).Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. 109-114.
2020
Beuckers, K. - G. (2020).  The Abbey Church of St Gertrude in Nivelles: Observations regarding its Architectural Disposition. (Hamburger, Jeffrey F., Schlotheuber, Eva, Ed.).The Liber ordinarius of Nivelles (Houghton Library, MSLat 422). Liturgy as Interdisciplinary Intersection. 111, 279-312.
Ilsink, M. (2020).  The Absence of a Signature Style in the Art of Goossen Van der Weyden. (Van Dorst, Sven, Ed.).Crazy about Dymphna. The Story of a Girl who Drove a Medieval City Mad. 206-215. Abstract
Logutova, M. (2020).  'Ama nesciri’: Thomas a Kempis’s Autobiography Reconstructed from his Works. (Hofman, Rijcklof, Caspers, Charles M.A., Nissen, Peter, Dijk, Mathilde van, Oosterman, Johan B., Ed.).Inwardness, Individualization, and Religious Agency in the Late Medieval Low Countries. Studies in The ‘Devotio Moderna’ and its Contexts. 43, 67-86.
Appelmans, J., & Van Lani S. (2020).  Antonius Tsgrooten, Son of a Farrier, Patron and Prelate of a Powerful Brabant Abbey. (Van Dorst, Sven, Ed.).Crazy about Dymphna. The Story of a Girl who Drove a Medieval City Mad. 77-92.
Schlotheuber, E., & Hamburger J. F. (2020).  Appendix. Editio princeps of the documents from the second half of the thirteenth century from the Liber Ordinarius of Nivelles. (Hamburger, Jeffrey F., Schlotheuber, Eva, Ed.).The Liber ordinarius of Nivelles (Houghton Library, MSLat 422). Liturgy as Interdisciplinary Intersection. 111, 380-445.
Bradt, T. (2020).  Archeologische opgraving Bellingen Onze-Lieve-Vrouwkerk (prov. Vlaams-Brabant). Basisrapport. Monument Vandekerckhove. Afdeling Archeologie. Rapport 2016/05, 201 + 9 + 36 + 3 + 26 + ongepagineerde bijlagen.
Gajewski, A., & Seeberg S. (2020).  Art in monastic churches of Western Europe from the twelfth to the fourteenth century. (Beach, Alison, Cochelin, Isabelle, Ed.).The Cambridge History of Medieval Monasticism in the Latin West. II. The High and Late Middle Ages. 998-1026.
Ponesse, M. D. (2020).  The Augustinian Rules and Constitutions. (Pansters, Krijn, Ed.).A Companion to Medieval Rules and Customaries. 93, 393-428.
Sharp, T. (2020).  Bishops, canon law, and the religious, c.1140-1350. (Beach, Alison, Cochelin, Isabelle, Ed.).The Cambridge History of Medieval Monasticism in the Latin West. II. The High and Late Middle Ages. 1093-1108.
Schlotheuber, E., & McQuillen J. T. (2020).  Books and libraries within monasteries. (Beach, Alison, Cochelin, Isabelle, Ed.).The Cambridge History of Medieval Monasticism in the Latin West. II. The High and Late Middle Ages. 975-997.
Soen, V. (2020).  Borderland Bishops in Cambrai: Noblemen Defending the Frontiers of Faith in the Age of the Council of Trent. (Auwers, Jean-Marie, Vanysacker, Dries, Ed.).Pulchritudo tam antiqua et tam nova: Studies in History of Christianity in Honour of Mathijs Lamberigts. 107, 129-144.
Zermatten, C. (2020).  The Carmelite Rule. (Pansters, Krijn, Ed.).A Companion to Medieval Rules and Customaries. 93, 367-392.
Contreni, J. J. (2020).  Carolingian monastic schools and reform. (Beach, Alison, Cochelin, Isabelle, Ed.).The Cambridge History of Medieval Monasticism in the Latin West. I. Origins to the Eleventh Century. 450-465.