Bibliografie

Exporteer 6784 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
2022
Berkhofer, R. F. (2022). Forgeries and Historical Writing in England, France, and Flanders, 900-1200. Medieval Documentary Cultures (p. 348). Woodbridge: Boydell & Brewer.
Biemans, J. A. A. M. (2022). The Foundation of the City Library of Amsterdam (1578) and the Confiscation of Manuscripts and Printed Books from Ecclesiastical and Monastic Libraries. Fact or Fiction?. In C. Dondi, Raines, D., & Sharpe, R. (Red.), How the Secularization of Religious Houses Transformed the Libraries of Europe, 16th-19th Centuries (pp. 247-271). Turnhout: Brepols.
Beullens, P. (2022). The Friar and the Philosopher. William of Moerbeke and the Rise of Aristotle’s Science in Medieval Europe. Studies in Medieval History and Culture (p. 170). London: Routledge.
Thissen, B., & Benders, J.. (2022). Geboorte van een graafschap ca. 1025-ca. 1200. In F. J. W. van Kan, Noordzij, A., & Thissen, B. (Red.), D. Verhoeven, Gubbels, M., & Melenhorst, M. (Vert.), Gelderland als zelfstandig graafschap en hertogdom (pp. 11-51). Amsterdam: Boom Uitgevers.
van Duijl, J. (2022). Goederenverwerving van het Duitse Huis te Utrecht 1218-1536. Middeleeuwse Studies en Bronnen (Vol. 183, p. 374). Hilversum: Verloren.
van den Brand, R. (2022). Graafse begijn Mechtelt van den Graef, moeder-overste in het Venrayse Jerusalem (ca. 1441-1491). In Venrays Verleden. Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving (Vol. 11, pp. 41-48). Venray: Historisch Platvorm Venray.
Albert, M. (2022). Handbuch der benediktinischen Ordensgeschichte. Band 1: Von den Anfängen bis ins 14. Jahrhundert. Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige. Ergänzungsbände (Vol. 57, p. 688). Sankt Ottilien: EOS.
den Hartog, E. (2022). Het doksaal van de Sint-Joriskerk in Amersfoort, c. 1460-1480. Tribune voor het tonen van Ons Heren Tack?. Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken, 23, 50-74.
De Beul, J. (2022). Het hof te Alsingen te Sint-Martens-Lennik, pachthof van de kartuis van Scheut (1492-1783). In J. Appelmans & De Beul, J. (Red.), Abdij- en kloosterhoeven in Brabant (pp. 7-28). Lennik: Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis van Vlaams-Brabant en Brussel.
Beaufort, L. (2022). Het Sint Joris Gasthuis in Delft, bevoorrecht?. Delfia Batavorum. Jaarboek, 31, 101-117.
Depoorter, M. (2022). Hugo van der Goes en zijn Dood van Maria. In M. Depoorter, De Visch, L., Everaarts, M., Goegebeur, S., Steyaert, G., & van Oosterwijk, A. (Red.), Oog in oog met Hugo van der Goes. Oude meester, nieuwe blik (pp. 13-53). Veurne: Hannibal.
Everaarts, M. (2022). Hugo van der Goes, leven en oeuvre. In M. Depoorter, De Visch, L., Everaarts, M., Goegebeur, S., Steyaert, G., & van Oosterwijk, A. (Red.), Oog in oog met Hugo van der Goes. Oude meester, nieuwe blik (pp. 55-80). Veurne: Hannibal.
Huybens, G. (2022). In de ban van vijf liederenhandschriften. Queeste, 29(1), 66-89.
Kramer, R., Kurdziel, E., & Ward, G.. (2022). Institutions, Identities, and the Realization of Reform: An Introduction. In R. Kramer, Kurdziel, E., & Ward, G. (Red.), Monastic Communities and Canonical Clergy in the Carolingian World (780–840): Categorizing the Church. Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.MMS-EB.5.128526
Meijns, B. L. I. (2022). Jean de Warneton, évêque de Thérouanne (1099-1130) ou le dynamisme de la réforme canoniale dans le nord de la France. In N. Deflou-Leca & Massoni, A. (Red.), Évêques et communautés religieuses dans la France médiévale (pp. 342-366). Paris: Éditions de la Sorbonne.
Mertens, T. (2022). Jhesus collacien. Een Middelnederlanse visioenprekenbundel. Ons Geestelijk Erf, 92(3-4), 205-236.

Pagina's