Bibliografie

Exporteer 6582 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
2021
Appelmans, J. (2021). Bedevaarten, processies en relieken. Heiligenverering bij premonstratenzers en premonstratenzerinnen. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 115-120). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Dorin, R. (2021). The Bishop as Lawmaker in Late Medieval Europe. Past & Present, 253, 45-82.
Benders, J. (2021). Bisschoppen schaduwen. Een verkenning van het landsheerlijk itinerarium in het Sticht Utrecht, circa 1150-1528. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 49-64). Hilversum: Verloren.
Caspers, C. M. A. (2021). Bronnen van inspiratie. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 121-123). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Put, E., & Van Osta, J.. (2021). Buitenheren in de parochiezielzorg. Witte versus zwarte pastoors. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 100-104). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Nothaft, P. (2021). Calendars, Astronomical Tables, and Easter Tables in the Western Christian World. In M. Heiduk, Herbers, K., & Lehner, H. - C. (Red.), Prognostication in the Medieval World. A Handbook (pp. 718-722). Berlin: De Gruyter.
Patzold, S., & van Rhijn, C.. (2021). The Carolingian local ecclesia as a ‘temple society’?. Early Medieval Europe, 29(4), 535-554.
De Mecheleer, L. (2021). Catalogus van de handschriftenverzameling (9de-20ste eeuw). Inventarissen (Vol. 677, p. 315). Brussel: Algemeen Rijksarchief.
Ardura, B. (2021). Cisterciens et Chanoines Réguliers ou la réforme de l’Église par le retour aux origines. In C. Lucette Evans & Evans, K. Paul (Red.), Cistercians and Regular Canons in Medieval Western Europe (pp. 43-60). Turnhout: Brepols.
Lazoore, S. (2021). Cisterciënzerzusters een kwarteeuw in Zillebeke. De abdij van Hemelsdale (1271-1295). In A. Declercq, Breyne, J., D'haene, P., Hosten, J., Lazoore, S., Meirlaen, J. - P., & Trio, P. (Red.), Om Gods wil. Duizend jaar kloosterleven in Ieper (pp. 104-107). Ieper: Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper.
Hermand, X. (2021). Composer, compiler, copier des textes hagiographiques à la fin du Moyen Âge. Le cas des maisons religieuses du Namurois. In F. Peloux (Red.), Des saints et des livres. Christianisme flamboyant et manuscrits hagiographiques du Nord à la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVIe siècles) (Vol. 17, pp. 259-294). Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.HAG-EB.5.126296
Appelmans, J. (2021). Cultuur en mecenaat. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 135-138). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Masure, D. (2021). Dag en nacht met de dienst van God bezig. Het augustijnenklooster in Ieper (1261-1796). In A. Declercq, Breyne, J., D'haene, P., Hosten, J., Lazoore, S., Meirlaen, J. - P., & Trio, P. (Red.), Om Gods wil. Duizend jaar kloosterleven in Ieper (pp. 85-89). Ieper: Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper.
Druwé, W.. (2021). De adviespraktijk van Robertus de Lacu, een Gentenaar in Leuven (1463-1483). In F. Judo & Pauwels, J. (Red.), Juventutis Dux, Juris Doctor. Liber amicorum amicarumque Jozef Dauwe (Vol. 1, pp. 69-79). Dendermonde: Het Punt.
Mulder-Bakker, A. B. (2021). De arm van Johannes de Doper in de Martinikerk van Groningen. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 115-117). Zutphen: Walburg Pers.
Trio, P. (2021). De benoeming van de Haarlemse rector circa 1550 als uiting van een veranderend stedelijk onderwijslandschap. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 263-276). Hilversum: Verloren.
Hauwaerts, E. (2021). De consolatione philosophiae van Boethius in middeleeuws Brugge. In L. Vandamme (Red.), Boeken uit Brugge. Studies over Brugse boekgeschiedenis (pp. 9-17). Brugge: Van de Wiele.

Pagina's