Bibliografie

Exporteer 7413 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
2023
Schepers, K. (2023). Diverging Perceptions: Johannes Tauler in Sixteenth-Century Printed Editions. In V. M. O'Mara & Stoop, P. (Red.), Circulating the Word of God in Medieval and Early Modern Europe. Catholic Preaching and Preachers across Manuscript and Print (c. 1450 to c. 1550) (pp. 445-471). Turnhout: Brepols.
West, C. (2023). The Earliest Form and Function of the ‘Admonitio synodalis’. Frühmittelalterliche Studien, 57, 347-380. doi:https://doi.org/10.1515/fmst-2023-0019
Maillard-Luypaert, M. (2023). Éclosion et essor d’un chapitre de chanoines. In J. - M. Cauchies (Red.), Soignies. Histoire d’une ville (pp. 87-91). Soignies: Cercle royal d’histoire et d’archéologie du canton de Soignies.
Janz-Wenig, K. (2023). Educating Laymen and Nuns in the Late Middle Ages in German-Speaking and Dutch Environments. In P. Rychterová & Odstrcilik, J. (Red.), Medieval Translations and their Readers (pp. 147-163). Turnhout: Brepols.
den Hartog, E. (2023). Een bijzonder schrijntje uit Warffum. Groninger Kerken, 40(2), 6-14.
Stoepker, H. (2023). Een overzicht van de vondsten. Spreiding en selectie. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 261-323). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Sanders, J. G. M. (2023). Een pauselijke bul. De Sint-Corneliskapel in ’s-Hertogenbosch en de gasthuizen van Aert Heym. Schatten van Vught. Tijdschrift van de stichting Erfgoed Vught, 6(1), 15-26.
Nijssen, R., & Schuermans, B.. (2023). Een regeling over de rechten van de molen van Zelk, 1414. Limburg. Het Oude Land van Loon, 102(3), 277-280.
Tournoy, G., & Thoen, P.. (2023). Een Roeselarenaar promoveert te Pavia in 1446. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 160(2), 199-210.
Nijboer, A. J. (B. ), & Nicolay, J. A. W.. (2023). Een wierde met een grafveldwierde te Rasquert (Gr.). Archeologische gegevens van 300 voor tot 1500 na Chr. In A. Nieuwhof & Buursma, A. (Red.), Van Drenthe tot aan ’t Wad. Over landschap, archeologie en geschiedenis van Noord-Nederland. Essays ter ere van Egge Knol (pp. 93-104). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
Becker, J., & Handke, M.. (2023). Einsam oder gemeinsam? Spannungsfelder innovativer Lebensexperimente (12./13. Jahrhundert). In J. Sonntag & Melville, G. (Red.), Mechanismen des Innovativen im klösterlichen Leben des hohen Mittelalters (pp. 103-132). Regensburg: Schnell und Steiner.
Janssens, H. (2023). État actuel des recherches sur les statuts de l’Ordre de Prémontré aux XIIe et XIIIe siècles. In A. Mihl & Butaye, M. (Red.), A Cathedral of Constitutional Law. Essays on the Earliest Constitutions of the Order of Preachers. With an English Translation of Fr Antoninus H. Thomas’s 1965 Study (pp. 43-60). Turnhout: Brepols.
van Doren, J. (2023). Eten aan de vroegmiddeleeuwse keukentafel. In R. Paroubek-Groenewoud & van Rhijn, C. (Red.), De inventieve middeleeuwen. Praktische kennis en kunde van voor het jaar 1000 (pp. 34-44). hil: Verloren.
West, C. (2023). The Fall of a Carolingian Kingdom. Lotharingia 855-869 (p. 252). Toronto: University of Toronto Press.
Charles, S. (2023). Family and Friends: Gift-giving, Books, and Book Inscriptions in Women's Religious Communities. In J. Burton & Curran, K. A. (Red.), Medieval women religious c. 800-c. 1500. New Perspectives (pp. 152-165). Woodbridge: The Boydell Press.
Gunn, C. (2023). On the Frings: Anchorites. In J. Burton & Curran, K. A. (Red.), Medieval women religious c. 800-c. 1500. New Perspectives (pp. 76-89). Woodbridge: The Boydell Press.
Declercq, G. (2023). Galbert van Brugge en de charta libertatis van het Sint-Donaaskapittel. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 160(1), 35-53.
Sablerolles, Y. (2023). Gebruiksglas. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 1019-1137). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Jung, C. A. (2023). Gijsbert Raet’s Jerusalem Chapel in Late Medieval Gouda. In B. Kühnel, Bodner, N., & Bartal, R. (Red.), Projections of Jerusalem in Europe (pp. 215-241). Leuven: Peeters.
Sablerolles, Y. (2023). Glas: varia. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 1237-1247). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw

Pagina's