Bibliografie

Exporteer 4630 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2018
2017
Aerts, E. (2017).  Aspecten en ontwikkeling van het bierbedrijf in Brabant sedert de volle middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw. (Janssens, Herman, Ed.).Bier brouwen in Brabant tot aan de Franse tijd in het bijzonder in de norbertijnenabdijen . 27, 7-26. Abstract
Krönert, K. (2017).  Between Identity, History, and Rivalry: Hagiographic Legends in Trier, Cologne, and Liège. (Vanderputten, Steven, Snijders, Tjamke, Diehl, Jay, Ed.).Medieval Liège at the Crossroads of Europe. Monastic Society and Culture, 1000-1300. 37, 49-68. Abstract
Debonne, V. (2017).  Broeders, burgers en ridders. Op zoek naar de oorsprong van baksteen in middeleeuws Gent. (De Groote, Koen, Ervynck, Anton, Ed.).Gentse geschiedenissen, ofte Nieuwe historiën uit de oudheid der stad en illustere plaatsen omtrent Gent. 185-194.
Janssens, H. (2017).  Brouwen van bier door de abdij van Averbode. (Janssens, Herman, Ed.).Bier brouwen in Brabant tot aan de Franse tijd in het bijzonder in de norbertijnenabdijen . 27, 47-59.
De Kraker, A. (2017).  Cistercian Dyke Building and Water Management in North Eastern Flanders (1200-1600) Reconsidered. (Delaissé, Eric, Yante, Jean-Marie, Ed.).Les cisterciens et l’économie des Pays-Bas et de la principauté de Liège (XIIe-XVe siècles). 29, 135-15'.
Duggan, A. J. (2017).  Clerical Exemption in Canon Law from Gratian to the Decretals. (West, Charles, Ed.).Religious Exemption in Pre-Modern Eurasia, c. 300-1300 CE. 6, 78-100.