Bibliografie

Exporteer 5591 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2019
De Ceuckelaire, M. (2019).  De abdij van Averbode. Een verhaal van steen en marmer. La pierre comme porteur de messages du chantier de construction et de la vie du bâtiment. 21, 173-188.
Van Lani, S. (2019).  De abdij van Park en haar abdijdomein, van Haspengouw tot Noord-Brabant. (Appelmans, Janick, Ed.).Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant. 102/1, 38-48.
Uyttenhove, L. (2019).  De mystieke schrijfster Maria van Hout (1470/80-1547): begijn, kwezel of clop?. (De Preter, Anton, Gielis, Marcel, Lamberigts, Mathijs, Ed.).Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Over begijnen en begijnhoven in context. 27-56.
Janssens, H. (2019).  De stichting van de Abdij van Averbode vanuit de bewaarde oorkonden (1133-1139). (Appelmans, Janick, Ed.).Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant. 102/1, 19-37.
Schilp, T., & Horsch C. (2019).  Die ‘Historischen Kulturwissenschaften’ als selbstreflexive Disziplin. Begegnungen mit Otto Gerhard Oexle und seinem Werk. Memoria - Erinnerungskultur - Historismus. Zum Gedenken an Otto Gerhard Oexle (28. August 1939 – 16. Mai 2016). 2, 39-73.
Arts, N. (2019).  Digging up the dead in Eindhoven. The choir and churchyard of St. Catherine’s, 1200-1850. (Oosten, Roos van, Schats, Rachel, Fast, Kerry, Ed.).Osteoarchaeology in historical context. Cemetery research from the Low Countries. 3, 37-68.