Bibliografie

Exporteer 4398 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2016
Mai, N. (2016).  Creation of the Sacred. Notes on the Jerusalem Chapel in Bruges and its relic of the True Cross. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. 153(2), 267-285. Abstract
Lisson, J. (2016).  The Dark Side of Remembrance: How Medieval Chroniclers Demonized Bishop Adalbero of Laon (977-1033). (Boodts, Shari, Leemans, Johan, Meijns, Brigitte L.I., Ed.).Shaping Authority. How Did a Person Become an Authority in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance?. 4, 281-324.
Van Acker, J. (2016).  De eerste oorkonde van Filips van de Elzas te Atrecht (1167). Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. 153(1), 185-188. Abstract
Hoekx, J. A. M., Hopstaken G., van Lith-Droogleever Fortuijn A. M., & Sanders J. G. M. (2016).  De kroniek van Gerardus Eligii. (Sanders, Jan G.M., Ed.).Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641). 44, 19-145. Abstract
Dijk, V. J. G. M., van Lith-Droogleever Fortuijn A. M., Sanders J. G. M., & Schijndel T. M. V. (2016).  De levensloop van Gerardus Eligii geschreven door Petrus De Wal. (Sanders, Jan G.M., Ed.).Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641). 44, 147-201. Abstract
Ockeley, J. (2016).  De martelaren van Gorum. Eigen Schoon en de Brabander. 99(3), 373-412.
van den Eynde, G. M. (2016).  De stichting van het middeleeuwse gasthuis van Breda en de stedelijke ontwikkeling rond 1300. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 69, 194-207.
Bijsterveld, A. J. A. (2016).  De stichting van kerk en kapittel van Sint-Oda. (Bijsterveld, A.J.A., Roelvink, Véronique, Biemans, Jac., Ed.).Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij. 124-137.