Bibliografie

Exporteer 4314 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2016
de Weerd, J. (2016).  Betrouwbare zielzorgers. De Veluwse geestelijkheid in reformatietijd. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. 19(3), 85-90.
Signori, G., Dlabačová A., & Abram M. (2016).  Between Norms and Books. Constructing Authority in the Fifteenth Century. (Boodts, Shari, Leemans, Johan, Meijns, Brigitte L.I., Ed.).Shaping Authority. How Did a Person Become an Authority in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance?. 4, 389-438.
Mai, N. (2016).  Creation of the Sacred. Notes on the Jerusalem Chapel in Bruges and its relic of the True Cross. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. 153(2), 267-285. Abstract
Lisson, J. (2016).  The Dark Side of Remembrance: How Medieval Chroniclers Demonized Bishop Adalbero of Laon (977-1033). (Boodts, Shari, Leemans, Johan, Meijns, Brigitte L.I., Ed.).Shaping Authority. How Did a Person Become an Authority in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance?. 4, 281-324.
Van Acker, J. (2016).  De eerste oorkonde van Filips van de Elzas te Atrecht (1167). Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. 153(1), 185-188. Abstract
Hoekx, J. A. M., Hopstaken G., van Lith-Droogleever Fortuijn A. M., & Sanders J. G. M. (2016).  De kroniek van Gerardus Eligii. (Sanders, Jan G.M., Ed.).Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641). 44, 19-145. Abstract
Dijk, V. J. G. M., van Lith-Droogleever Fortuijn A. M., Sanders J. G. M., & Schijndel T. M. V. (2016).  De levensloop van Gerardus Eligii geschreven door Petrus De Wal. (Sanders, Jan G.M., Ed.).Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641). 44, 147-201. Abstract
Ockeley, J. (2016).  De martelaren van Gorum. Eigen Schoon en de Brabander. 99(3), 373-412.