Bibliografie

Exporteer 7489 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
2023
Vermeeren, C. (2023). Archeobotanisch onderzoek. Veldwerk en karakteriseringen. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 395-421). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Rijkelijkhuizen, M. (2023). Artefacten van bot, gewei, schildpad, git en ivoor. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 861-888). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Lehfeldt, E. A. (2023). Authority and Agency: Women as Heads of Religious Houses. In J. Burton & Curran, K. A. (Red.), Medieval women religious c. 800-c. 1500. New Perspectives (pp. 105-120). Woodbridge: The Boydell Press.
De Vriendt, F. (2023). Aux origines de Soignies (VIIe-XIe siècle). In J. - M. Cauchies (Red.), Soignies. Histoire d’une ville (pp. 73-85). Soignies: Cercle royal d’histoire et d’archéologie du canton de Soignies.
Ruffini-Ronzani, N. (2023). Aux sources de l’historiographie hainuyère. Annales, chroniques et histoires du Xe au XIIIe siècle. In P. Desmette (Red.), Historiens et chroniqueurs du Hainaut du moyen âge à nos jours (Vol. 1-2, Vol. 1, pp. 33-45). Brussel-Mons: Archives de l’État-Hannonia.
Krom, J. (2023). Bern: speelbal van de rivier. In T. Blom (Red.), Berne. De Abdij & het Oude Huis, Nieuw licht op Bern (pp. 10-17). Heeswijk-Dinther: Uitgeverij Abdij van Berne.
Pérez Vidal, M.. (2023). Between Collective Memory and Individual Remembrance in Women's Religious Communities. In J. Burton & Curran, K. A. (Red.), Medieval women religious c. 800-c. 1500. New Perspectives (pp. 202-219). Woodbridge: The Boydell Press.
Adam, R. (2023). Biblioclasme et théâtralisation de la censure sous Charles-Quint. Le cas des anciens Pays-Bas. In R. Adam & Lastraioli, C. (Red.), Lost in Renaissance. Sept essais d’histoire du livre (pp. 101-120). Paris: Honoré Champion.
Waagmeester, B. (2023). Bishops, Priests and Ecclesiastical Discipline in Tenth and Eleventh-Century Lotharingia. Frühmittelalterliche Studien, 57, 315-346. doi:https://doi.org/10.1515/fmst-2023-0018
Mériaux, C.. (2023). Bishops under Pressure: Priests and Episcopal Authority in Carolingian Francia. In S. Panzram & Arias, P. Povedo (Red.), Bishops under Threat. Contexts and Episcopal Strategies in the Late Antique and Early Medieval West (pp. 81-94). Berlin-Boston: De Gruyter. doi:https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110778649-006/html
Mostert, M. (2023). Bisschop Balderik van Utrecht (918-975) brengt relieken van de heiligen Agnes en Benignus van Veuves aan de Loire naar Utrecht over (964). In M. Mostert (Red.), Duizend jaar geleden. Verhalen over Nederland in de tiende en elfde eeuw (pp. 47-50). Hilversum: Verloren.
Stuivenberg, M. (2023). Bisschop Radboud schrijft over een wonder van Sint Maarten (903). In M. Mostert (Red.), Duizend jaar geleden. Verhalen over Nederland in de tiende en elfde eeuw (pp. 23-26). Hilversum: Verloren.
Verweij, M. (2023). Boeken in Park. Vernieuwing in de bibliotheek van de Parkabdij. In P. Carpreau (Red.), Dieric Bouts. Beeldenmaker (pp. 39-43). Veurne: Hannibal-M Leuven.
Appelmans, J. (2023). Bonne-Espérance: artistieke en intellectuele parel van premonstratenzer Henegouwen. Historisch overzicht. In H. Janssens (Red.), De abdij van Bonne-Espérance en de norbertijnen in Henegouwen en Artois vooral in de 17de eeuw (pp. 21-54). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Van der Haegen, H., & Appelmans, J.. (2023). Brabants waardevol historisch erfgoed: de abdijkaartboeken. Eigen Schoon en De Brabander, 106(4), 381-431.
Schepers, K. (2023). Bruder N. from Erfurt on he Ruusbroec-Gerson controversy in the context of the mystical theology. In G. Fournier & Nemes, B. J. (Red.), Die Kartause als Text-Raum mittelalterlicher Mystik-Rezeption. Wissensdiskurse, Schreibpraktiken, Überlieferungskonstellationen (pp. 115-160). Berlin-Zürich: LIT.
Selten, S. (2023). Bruno, de ideale aartsbisschop van Keulen (925-966). In M. Mostert (Red.), Duizend jaar geleden. Verhalen over Nederland in de tiende en elfde eeuw (pp. 33-35). Hilversum: Verloren.
Rolker, C. (2023). Canon Law in the Age of Reforms (c. 1000 to c. 1150). History of Medieval Canon Law. Washington (D.C.): The Catholic University of America Press.
More, A. (2023). Change and Renewal: Mendicants and Tertiaries in Later Medieval Europe. In J. Burton & Curran, K. A. (Red.), Medieval women religious c. 800-c. 1500. New Perspectives (pp. 61-75). Woodbridge: The Boydell Press.

Pagina's