Bibliografie

Exporteer 6094 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2021
Folkerts, S. (2021).  People, Passion, and Prayer. Religious Connectivity in the Hanseatic City of Deventer. (Folkerts, Suzan, Ed.).Religious Connectivity in Urban Communities (1400-1550): Reading, Worshipping, and Connecting through the Continuum of Sacred and Secular. 1, 263-276.
Plouvier, M., Souchon C., & Dauzet D. - M. (2021).  Prémontré fête ses 900 ans: une abbaye, un Ordre, une histoire. Actes officiels du colloque du Centre d’Etudes et de Recherches Prémontrées. Extranummer, 63.
Mehdorn, A. M. (2021).  Prosopographie der Missionare im karolingischen Sachsen (ca. 750–850). Monumenta Germaniae Historica. Hilfsmittel. 32, LXXX + 404.
Hanselaer, A. - K. (2021).  Recycled Piety or a Self-Made Community? The Late Medieval Manuscripts of the Tertiaries of Sint-Catharinadal in Hasselt. (Folkerts, Suzan, Ed.).Religious Connectivity in Urban Communities (1400-1550): Reading, Worshipping, and Connecting through the Continuum of Sacred and Secular. 1, 125-155.
Looper, B., Santing C., & van Steensel A. (2021).  Religieuze verenigingen. Zorgen voor de naasten. (Mulder-Bakker, Anneke B., Bremmer Jr, Rolf Hendrik, Ed.).Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. 82-99.
Van Bruaene, A. - L., & Marnef G. (2021).  Religion civique. Communauté, identité et renouvellement de la foi. (Billen, Claire, Blondé, Bart, Boone, Marc, Van Bruaene, A.-L., Ed.).Faire société au Moyen Âge. Histoire urbaine des anciens Pays-Bas (1100-1600). 25, 151-185.
Noomen, P. N. (2021).  Rinsumageest en de Bunonen. (Engen, Hildo van, Nijdam, Han, Vliet, Kaj van, Ed.).Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 21-33.
van Vliet, K. (2021).  Roemloos ten onder in de Slag bij Ane. De herkomst van de ridders uit het leger van bisschop Otto van Lippe. (Engen, Hildo van, Nijdam, Han, Vliet, Kaj van, Ed.).Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 81-110.
Voigt, J. (2021).  Traditionen und Innovationen bei der Herausbildung des Beginenwesens. (Becker, Julia, Burkhardt, Julia, Ed.).Kreative Impulse. Innovationsleistungen religiöser Gemeinschaften im mittelalterlichen Europa. 9, 259-272.
Bremmer Jr, R. H. (2021).  Tussen hel en hemel. Geloof in het laatmiddeleeuwse Friese rechtsleven. (Mulder-Bakker, Anneke B., Bremmer Jr, Rolf Hendrik, Ed.).Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. 30-39.
Goudriaan, K. (2021).  Twee privileges voor de tertiarissen van Aalsum en Oegeklooster. (Engen, Hildo van, Nijdam, Han, Vliet, Kaj van, Ed.).Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 357-368.
Verhoeven, G. (2021).  Van open armen tot gouden handdruk. Fraterhuis en stadsbestuur in Delft. (Engen, Hildo van, Nijdam, Han, Vliet, Kaj van, Ed.).Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 369-384.
van Winter, J. M., & van Oosterstoom A. (2021).  Vierhonderd jaar grondbezit en kadastrale registratie in Oostveen en Herbertscop. (Engen, Hildo van, Nijdam, Han, Vliet, Kaj van, Ed.).Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 587-598.
Koldeweij, J. (2021).  Vrome reizen vanuit laatmiddeleeuws Groningen en Friesland. Pelgrimstekens en bedevaartsampullen. (Mulder-Bakker, Anneke B., Bremmer Jr, Rolf Hendrik, Ed.).Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. 216-234.
van Schaïk, R. (2021).  Vrouwen met pen en penseel: boekproductie in Groninger kloosters. (Engen, Hildo van, Nijdam, Han, Vliet, Kaj van, Ed.).Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 411-427.
Henderikx, P. (2021).  Walcheren en de Vita sancti Willibrordi van Thiofried van Echternach. (Engen, Hildo van, Nijdam, Han, Vliet, Kaj van, Ed.).Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 35-47.