Bibliografie

Exporteer 6089 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2021
Mulder-Bakker, A. B., Kist M., & Stoter M. (2021).  Geloven in de praktijk. Daaadkrachtige vrouwen en mannen. (Mulder-Bakker, Anneke B., Bremmer Jr, Rolf Hendrik, Ed.).Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. 133-139.
Rudy, K. M. (2021).  Getijdenboeken. Gebruik in huiskamers en kloosters. (Mulder-Bakker, Anneke B., Bremmer Jr, Rolf Hendrik, Ed.).Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. 184-189.
Rudy, K. M. (2021).  Getijdenboeken. Schrijfsters en tekenaressen. (Mulder-Bakker, Anneke B., Bremmer Jr, Rolf Hendrik, Ed.).Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. 150-159.
Mulder-Bakker, A. B. (2021).  Heiligen en relieken. Geloofspraktijken van boeren en burgers. (Mulder-Bakker, Anneke B., Bremmer Jr, Rolf Hendrik, Ed.).Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. 100-102.
Mulder-Bakker, A. B. (2021).  Het heilig aanschijn van onze heer Jezus Christus in woord en beeld. (Mulder-Bakker, Anneke B., Bremmer Jr, Rolf Hendrik, Ed.).Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. 140-149.
Mulder-Bakker, A. B. (2021).  Het Hellumse paasspel. De drie Maria’s bij het graf. (Mulder-Bakker, Anneke B., Bremmer Jr, Rolf Hendrik, Ed.).Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. 123-132.
Mulder-Bakker, A. B., & Bremmer Jr R. H. (2021).  Het noorderland in de middeleeuwen. Samenleving en religieuze cultuur. (Mulder-Bakker, Anneke B., Bremmer Jr, Rolf Hendrik, Ed.).Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. 8-23.
Nijdam, H. (2021).  Het Westerlauwers Seendrecht: een filologische analyse. (Engen, Hildo van, Nijdam, Han, Vliet, Kaj van, Ed.).Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 325-342.
Sugiyama, M. (2021).  Images and Indulgences in Early Netherlandish Painting. Distinguished Contributions to the Study of the Arts in the Burgundian Netherlands. 4, IV+193.
Ambrosius, E. (2021).  In klei gebakken. Vroomhein in heiligenbeeldjes. (Mulder-Bakker, Anneke B., Bremmer Jr, Rolf Hendrik, Ed.).Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. 200-211.
Folkerts, S. (2021).  Introduction. Religious Connectivity as a Holistic Approach to Urban Society. (Folkerts, Suzan, Ed.).Religious Connectivity in Urban Communities (1400-1550): Reading, Worshipping, and Connecting through the Continuum of Sacred and Secular . 1, 11-20.
Lamy, M. (2021).  La spiritualité nuptiale des Cisterciens. (Poirel, Dominique, Ed.).Existe-t-il une mystique au Moyen Âge? Actes du colloque international, organisé par l’Institut d’Études Médiévales et tenu à l’Institut Catholique de Paris les 30 novembre et 1er décembre 2017. 35-56.
Lauwers, M. (2021).  Le monachisme comme entreprise agricole? Subsistance et rapports de production dans les monastères de l’Occident médiéval. (Lauwers, Michel, Ed.).Labeur, production et économie monastique dans l’Occident médiéval: De la Règle de saint Benoît aux Cisterciens. 17, 249-282.
Kintzinger, M. (2021).  Learned Clerics as Intellectuals: Educated Elite – University Party Supporters – Competent Powerbrokers. (Melville, Gert, Mixson, James D., Ed.).Virtuosos of Faith. Monks, Nuns, Canons, and Friars as Elites of Medieval Cultur. 78, 135-150.
Caby, C. (2021).  Les cisterciens aux champs : une controverse monastique du XIIe siècle. (Lauwers, Michel, Ed.).Labeur, production et économie monastique dans l’Occident médiéval: De la Règle de saint Benoît aux Cisterciens. 17, 377-401.
Panfili, D. (2021).  Les convers cisterciens : frères ou serfs ? Du discours à la pratique sociale (vers 1130-vers 1230). (Lauwers, Michel, Ed.).Labeur, production et économie monastique dans l’Occident médiéval: De la Règle de saint Benoît aux Cisterciens. 17, 403-455.