Welkom

Signum is een contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen.

>> Meer informatie

Actueel

VNK-scriptieprijs

Om het onderzoek naar de Nederlandse kerk- en religiegeschiedenis te bevorderen en aan de resultaten van dit onderzoek meer bekendheid te geven heeft het bestuur van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) een scriptieprijs ingesteld.
De prijs, bestaande uit een oorkonde alsmede een geldbedrag van 500 euro wordt in principe elk jaar uitgereikt en wel met ingang van het voorjaar van 2014. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Voorjaarsvergadering van de vereniging (in april/mei).

Website Ten Bunderen en online studie over pelgrims

Gewezen VRT-journalist Wim Wylin pakt uit met een nauwgezette online studie over de middeleeuwse bedevaarten in Vlaanderen. Gespreid over 64 webpagina’s behandelt hij verschillende uitgangspunten, zoals de aard van het pelgrimeren of de identiteit van de pelgrims. Naast grote bestemmingen als Jeruzalem, Rome en Santiago, komen ook Keulen en de belangrijkste bedevaartsoorden in Vlaanderen, Hengouwen en Brabant, zoals Brugge, Damme, Gistel, Halle en Leuven, aan bod.

Expertmeeting Moderne Devotie: “In de ogen van de anderen”

De Moderne Devotie in Duitsland en de Nederlanden, beïnvloeding en toe-eigening, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 november 2012

Mediëvistendag, Amsterdam

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving gaat de jaarlijkse Mediëvistendag van de Onderzoekschol Mediëvistiek in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek drie weken later dan gepland door op 30 november 2012.

Ruusbroecdag in het teken van het afscheid van Theo Clemens

De jaarlijkse Ruusbroecdag van het prestigieuze en gelijknamige genootschap staat dit jaar in het teken van het afscheid van Prof. dr. Theo Clemens, voormalig directeur van het genootschap.

Op vrijdag 30 november 2012 neemt het Ruusbroecgenootschap officieel afscheid van Theo Clemens met een eucharistieviering, academische bijeenkomst en een receptie. De eucharistieviering wordt gehouden in de kapel (ingang via Prinsstraat 13) om 12u00. De bijeenkomst wordt gehouden in de Kapel van de Grauwzusters, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen (routebeschrijving zie http://www.ua.ac.be/route > Stadscampus).

Hervorming. Nut en onnut van een geladen begrip

Eerste Interuniversitaire Masterclass ‘Cultuur en Religie’, Antwerpen, Kloosterzaal Elzenveld, 17-18 september 2012

De Antwerp Doctoral School en het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen organiseren in samenwerking met Universiteit Gent en Katholieke Universiteit Leuven een masterclass met als thema ‘Hervorming. Nut en onnut van een geladen begrip’

De financiering van religieuze en liefdadige stichtingen in de middeleeuwen onderzocht

Op 21 mei 2012 promoveerde Auke Rijpma aan de Universiteit Utrecht op de studie Funding public services through religious and charitable foundations in the late-medieval Low Countries. Zijn promotoren waren Prof. dr. Bas van Bavel en Prof. dr. Maarten Prak.

Colloquium CERP 2012 over mobiliteit en stabiliteit bij de premonstratenzers

Van 21 tot 23 september 2012 organiseert het Centre d’Etudes et de Recherches Prémontrées voor de 38ste maal studiedagen. Als thema werd gekozen voor Mobilité et stabilité chez les Prémontrés. Hoewel het CERP een overwegend Franse samenstelling heeft, stelt het zijn Franstalige activiteiten open voor geïnteresseerden uit andere landen. Van de zeven communicaties handelen er drie over de middeleeuwse geschiedenis van de norbertijnen in de Nederlanden.

22ste Signumsymposium: Religieuze netwerken

Voor de tweeëntwintigste maal organiseert de contactgroep Signum een symposium, dat zal plaatsvinden op vrijdag 30 november 2012 in Brugge. Thema is dit jaar ‘religieuze netwerken’.

Tiende Duits-Nederlands colloquium over memoria onderzoek (Deutsch-Niederländische Gespräche)

Op vrijdag 14 september vindt in Arnhem het tiende Duits-Nederlandse colloquium plaats dat elk half jaar afwisselend in Duitsland en Nederland plaats vindt. Het Duits-Nederlandse colloquium is een initiatief van de Universiteit Utrecht en de Universität Duisburg-Essen. De organisatie van de bijeenkomsten wordt steeds afgewisseld door de twee universiteiten.

Theme: The medieval clergy and their care for their own salvation
Date: Friday 14 September 2012
Times: 10.00 – 17.00 h.
Location: Walburgiszaal, Ontmoetingscentrum St. Walburgis,
St. Walburgisplein 45, 6811 BZ Arnhem