Welkom

Signum is een contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen.

>> Meer informatie

Actueel

Utrechtse Kronieken

Op dinsdagmiddag 2 juni, de Stadsdag van Utrecht, vindt in Het Utrechts Archief (HUA), locatie Hamburgerstraat, de lancering plaats van de website van het Utrechtse Kroniekenproject.

Promotie Rolf de Weijert

Op vrijdag 13 februari 2015 promoveerde aan de Universiteit Utrecht Rolf de Weijert, redactielid van Signum. Zijn proefschrift is getiteld: Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580).

Colloquium Les cisterciens et l’économie des Pays-Bas et de la principauté de Liège (XIIe-XVe siècles)

Op donderdag 28 en vrijdag 29 mei organiseert de Université Catholique de Louvain een tweedaags congres over de cisterciënzer economie in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik.
Inschrijven kan tot woensdag 13 mei 2015 via https://www.uclouvain.be/509379.html
Het programma ziet er als volgt uit:

Call for Papers: Religious Connectivity in Urban Communities. Reading, Worshipping, and Connecting in the Continuum of Sacred and Secular (1400-1600)

Op 24 en 25 september 2015 organiseert Suzan Folkerts aan de Universiteit Groningen een congres over religieuze verbondenheid in stedelijke milieus.

Doden spreken. Internationaal colloquium over archeologische grafcontexten in Noordwest-Europa

Het Abdijmuseum Ten Duinen organiseert van 21 tot 23 oktober 2015 de zevende editie van zijn Internationaal Colloquium in de abdijhoeve Ten Bogaerde. Dit jaar is het colloquium gewijd aan Doden spreken. Interdisciplinair onderzoek op archeologische grafcontexten in Noordwest-Europa (10de – 16de eeuw). Diverse sprekers zullen actuele onderzoeksresultaten en mogelijkheden belichten met focus op de ruimere benadering van skeletten en hun funeraire context en het levensverhaal van de doden van gemeenschap tot individu. Dit nieuwe onderzoek reikt middelen aan tot een assessment, methodologie en een ruimere studie van middeleeuwse grafcontexten en opgegraven individuen in Noordwest-Europa.

24e Signumsymposium 'De Moderne Devotie: vijftig jaar na Post'

Deventer, zaterdag 30 mei 2015 (NIEUWE DATUM)
Voor de vierentwintigste maal organiseert de Contactgroep Signum een symposium, dat dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 30 mei 2015 te Deventer. Thema is dit jaar ‘De Moderne Devotie: vijftig jaar na Post’.

Congres over religieuze en wereldlijke vrouwen op de grens van middeleeuwen en moderne tijd

In het kader van het internationaal congres Considering Women in the Early Modern Low Countries, dat plaats vindt te Antwerpen op 24 en 25 april 2015 wijzen we op een drietal lezingen die handelen over religieuze vrouwen de vroegmoderne tijd.

Mystical Encounters aan de RU Groningen

Van 29 juni tot en met 3 juli 2015 organiseert de Faculteit van godgeleerdheid en godsdienstwetenschap van de RU Groningen in samenwerking met de Universiteit van Aarhus een Summer School onder de vlag van Mystical Encounters. Scientific Approaches to Experiences of the Divine.

Eerste editie Ledendag VWM

Op vrijdag 24 april 2015 gaat de eerste editie door van de Ledendag van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, te Antwerpen.

Signumsymposium verzet

Wegens gebrekkige belangstelling heeft het Signum-bestuur besloten om het symposium van zaterdag 22 november niet door te laten gaan. Omdat het bestuur signalen heeft ontvangen van meerdere kanten dat het onderwerp van het symposium erg interessant was, maar de datum niet schikte, is het voorstel van het bestuur om het symposium te verplaatsen naar het voorjaar van 2015. Het bestuur betreurt dat ze op dit late tijdstip nog tot dit besluit heeft moeten komen, maar is ervan overtuigd dat het verzetten van het symposium de beste optie is.