Welkom

Signum is een contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen.

>> Meer informatie

Actueel

24e Signumsymposium. De Moderne Devotie: vijftig jaar na Post

Deventer, zaterdag 22 november 2014
Voor de vierentwintigste maal organiseert de Contactgroep Signum een symposium, dat dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 22 november 2014 te Deventer. Thema is dit jaar ‘De Moderne Devotie: vijftig jaar na Post’. Aanleiding voor dit thema is dat het dit jaar precies vijftig jaar geleden is dat de Nijmeegse hoogleraar en kenner van deze laatmiddeleeuwse beweging, Regnerus Post, met emeritaat ging. Vier jaar later verscheen zijn laatste grote werk The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism, een boek dat lange tijd heeft gegolden als het standaardwerk over deze laatmiddeleeuwse religieuze beweging.

20e Mediëvistendag: The visibility of the Middle Ages

Gouda, 24 oktober 2014
De Mediëvistendag 2014 wordt gehouden op vrijdag 24 oktober a.s. te Gouda in de Agnietenkapel. Het thema van het program is ‘De zichtbaarheid van de Middeleeuwen’.
Zoals altijd wordt de Mediëvistendag georganiseerd namens de Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek en de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Organiserende universiteit is dit jaar de VU te Amsterdam; het voorbereidend comité staat onder leiding van prof. dr. K. Goudriaan. Kijk hieronder voor het programma, of zie http://www.medievistiek.nl voor meer informatie.

Abdijen, kapittels en kloosters in de Brabantse steden. Van middeleeuws stadsbeeld naar hedendaags cultureel erfgoed

Het zeventiende colloquium van de “Stichting Colloquium De Brabantse Stad” gaat door te Nijvel (Waux-Hall, Place Albert Ier, 1400 Nivelles, tegenover de kapittelkerk) op 10 en 11 oktober 2014. Voor de middeleeuwse periode vestigen we de aandacht op de lezingen van Serge Boffa, Frédéric Chantinne en David Guilardian.

Openbare verdediging proefschrift Anna Dlabačová

Op donderdag 22 mei 2014 verdedigde Anna Dlabačová aan de Universiteit Leiden haar proefschrift, getiteld, Literatuur en observantie. De Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp en de dynamiek van laatmiddeleeuwse tekstverspreiding.
Ter gelegenheid van de verdediging verscheen dit proefschrift als nummer 149 van de reeks Middeleeuwse Studies en Bronnen bij uitgeverij Verloren. Het boek telt 368 pagina’s, kost 35 euro en heeft als ISBN-nummer 978-90-8704-418-3. Link.

Tjamke Snijders laureaat van de Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen

Op vrijdag 21 maart 2014 ontving dr. Tjamke Snijders (UGent) de driejaarlijkse Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen (2013) van de Academische Stichting Leuven. Deze prijs bekroonde haar werk Ordinare et Communicare. Redactie, opmaak en transmissie van hagiografische handschriften in kloosters uit de Zuidelijke Nederlanden, 900-1200. Een gedrukte versie van dit proefschrift, gemaakt onder leiding van prof. Steven Vanderputten, zal verschijnen bij Brepols.

Laat-middeleeuwse kunst en architectuur in de Nederlanden (Amsterdam, 6 juni 2014)

De derde editie van het symposium Waar zijn wij mee bezig? Vindt dit jaar plaats in de Doelenzaal van de Universiteit van Amsterdam (Singel 425, Universiteitsbibliotheek).

Perception and Performance of Social Identities in the Nascent Urban Societies of the High Middle Ages in North-Western Europe

Jeroen Deploige, Jeff Rider en Walter Simons brengen onderzoekers samen rond de dynamiek van verstedelijking en maatschappelijke veranderingen tijdens de hoge middeleeuwen. Het congres gaat door op 22 en 23 mei 2014 in Het Pand in Gent en verhuist op 24 mei naar de Koninklijke Academie in Brussel.

Publiekslezing Jeffrey Hamburger (Leuven, 27 mei 2014)

In het kader van de Lectio Chair zit prof. dr. Jeffrey Hamburger (Harvard) op 28 mei 2014 een doctoral seminar over ‘Latinate Nuns and Liturgical Commentary: The Graduals from Paradies bei Soest, ca. 1360-1425’ voor. Aan de vooravond daarvan organiseert LECTIO (Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance) in samenwerking met UGent en UAntwerpen (Ruusbroeckgenootschap) een publiekslezing. Prof.

750 jaar feest van Sacramentsdag: enkele evenementen

Symposium op 8 november 2014 te Meerssen

Archief van begijnhof van Breda volledig digitaal consulteerbaar

Het archief van het Begijnhof Breda mag met recht uitzonderlijk worden genoemd. Het beslaat een periode van meer dan 700 jaar: van 1269 tot en met 1997. In het archief bevinden zich onder andere 250 charters, een serie jaarrekeningen van de meesteres (moeder-overste) vanaf 1510, stukken over renten en pachten van het Begijnhof op de stad Breda en wijde omgeving vanaf de 13e eeuw en een unieke collectie bid- en gedachtenisprentjes.