Welkom

Signum is een contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen.

>> Meer informatie

Actueel

Eindcongres MeMO-project: Shaping and commemorating identities

Utrecht, 31 januari - 2 februari 2013
Na jaren van noeste arbeid onder de bezielende leiding van Signumlid Truus van Bueren zal het MeMO-project begin 2013 afgesloten worden met een driedaags internationaal congres in Utrecht getiteld, 'Shaping and commemorating identities. Creating and expressing identity through memoria in the medieval and early modern period'.

Studia Cartusiana: nieuwe wetenschappelijke reeks over kartuizergeschiedenis en -spiritualiteit

Op 18 maart 2012 werd in Destelbergen Studia Cartusiana (StuCa) voorgesteld, een nieuwe reeks, gesticht door en onder hoofdredactie van Frans Hendrickx (Ruusbroecgenootschap, Antwerpen) en Tom Gaens (vzw Cartusiana), die als bijreeks van Miscellanea Neerlandica wordt uitgegeven door Peeters Publishers te Leuven.

Bericht en oproep van het MeMO-project

Het beschrijven van de memorieregisters (ofwel memorieboeken) binnen het MeMO-project (http://memo.hum.uu.nl/index.html) is momenteel in volle gang. De beschrijvingen worden ondergebracht in een database die begin 2013 via een gratis online website beschikbaar komt voor onderzoekers en andere geïnteresseerden. De inventaris van de memorieregisters die begin jaren negentig door leden van de Contactgroep Signum is opgesteld, heeft als uitgangspunt gediend voor het MeMO-project. In het kader van MeMO is deze lijst verder aangevuld.

Voorjaarslezingen 2012 van het Ruusbroecgenootschap

Identiteitsvorming door religieuze ordes, bijbelgebruik door leken en Pseudo-Hadewijch

Sinds enkele jaren brengt het Ruusbroecgenootschap via voorjaarslezingen binnen- en buitenlandse sprekers op geregelde tijdstippen naar Antwerpen om hun kennis en nieuwe inzichten over de middeleeuwse en moderne spiritualiteit te delen.

Tweede congres over Nuns’ Literacies in Medieval Europe

University of Missouri-Kansas City, Kansas City, 5 tot 8 juni 2012
Vier lezingen over de Nederlanden

Het tweede congres van het project Nuns’ Literacies in Medieval Europe zal plaats vinden aan de University of Missouri-Kansas City van 5 tot 8 juni 2012. De congresreeks beoogt om een dialoog tot stand te brengen tussen specialisten die in verschillende regio’s de latijnse en volkstalige teksten bestuderen die monialen lazen, schreven en uitwisselden. Een selectie van de lezingen gebracht op het eerste congres in Hull verschijnt dit najaar bij Brepols. De Universiteit Antwerpen organiseert in juni 2013 het derde en afsluitende congres.

Norbertijner contactdag: Reizen in woelige tijden

Zaterdag 5 mei 2012 in de abdij van Postel

De tweeëntwintigste contactdag van de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden gaat door in de abdij van Postel bij de Belgisch-Nederlandse grens. De lezingen staan in het teken van de reiservaringen van vier norbertijnen. De bekendste onder hen is ongetwijfeld de middeleeuwse proost Emo van het klooster Bloemhof te Wittewierum bij Groningen.

Promotie Bart Minnen

Den heyligen Sant al in Brabant. De Sint-Martinuskerk van Wezemaal en de cultus van Sint-Job 1000-2000

Op dinsdag 8 november 2011 verdedigde Signumlid Bart Minnen aan de Radboud Universiteit Nijmegen zijn proefschrift. Als buitenpromovendus bij prof. dr. A.M. Koldeweij schreef hij “Den heyligen Sant al in Brabant” De Sint-Martinuskerk van Wezemaal en de cultus van Sint-Job 1000-2000. Wij feliciteren de nieuwe doctor van harte met zijn promotie.

Website en projecten rond de kartuize van Vught

De Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel heeft een website gelanceerd met informatie en actualiteiten betreffende haar projecten: www.kartuizerklooster.nl. Het gaat om de geschiedenis en de bronnen van de in 1464-1467 tussen Olland en Liempde gestichte kartuize, die zich enkele jaren later vestigde in Vught en in 1578 werd verwoest.

Collatie voortaan digitaal: halfjaarlijkse nieuwsbrief over Moderne Devotie

Vanaf heden verschijnt Collatie niet meer onder papieren vorm, maar elektronisch op de website van het Titus Brandsma Instituut. Deze gratis nieuwsbrief bevat informatie over de Moderne Devotie vanuit verschillende invalshoeken. Zo wordt er aandacht besteed aan historisch onderzoek en aan de betekenis van de Moderne Devotie als erflater voor onze cultuur en samenleving. Daarnaast wil Collatie een bescheiden platform bieden voor hen die heden ten dage streven naar innerlijke vernieuwing.

Promotie Bas Diemel

Op woensdag 9 november 2011 promoveerde Bas Diemel, de secretaris van Signum, aan de Universiteit Gent. Zijn proefschrift draagt de titel: ‘Daer es leven sonder sterven.’ Memoria en gemeenschapsvorming in Windesheimer kringen uit de laatmiddeleeuwse Zuidelijke Nederlanden (1350-1550)’.