Welkom

Signum is een contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen.

>> Meer informatie

Actueel

Lezing over de kartuizers en hun Zelemse klooster

Op 8 mei 2020 geeft dr. Tom Gaens (Cartusiana / Ruusbroec genootschap) een publiekslezing getiteld: “Uit het oog en toch niet helemaal uit het hart. Over de kartuizers en over hun Zelemse klooster”.

Contactdag over norbertijnse Lievevrouwen

SignumNorbertijnenOLV202002.jpg

Voor de dertigste contactdag trekt de Werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden op 9 mei 2020 naar de basiliek van Kortenbos bij Sint-Truiden, langs de oude weg naar Hasselt, in Belgisch Limburg. Onder de noemer Norbertijnse Lievevrouwen staat de Mariadevotie bij de premonstratenzers centraal.

Lezing over het parochiewezen te Brussel (12de-15de eeuw)

SignumParochiewezenBrussel202002.jpg

Op 9 maart 2020 geeft Marie Tielemans (ULB) van 14:00 uur tot 16:00 uur een lezing getiteld “Derrière l’enceinte : organisation paroissiale des territoires périurbains à Bruxelles (XIIe-XVe siècle)”.

Vijftiende-eeuwse dodenrol van de Gentse Sint-Baafsabdij erkend als topstuk

SignumDodenrolSint-Baafsabdij201912.jpg

De dodenrol van de Gentse benedictijner Sint-Baafsabdij is definitief beschermd als Vlaams topstuk. De dodenrol uit 1406 bestaat uit 52 vellen perkament van samen bijna 30 meter lang. Ze werd in de abdij gebruikt als gebedsketen ter ere van de overleden leden van de geloofsgemeenschap. De dodenrol is een waardevolle bron voor het onderzoek naar laatmiddeleeuwse vroomheidspraktijken en de dodencultus in abdijgemeenschappen in de toenmalige Nederlanden.

Gerlachus-symposium

Gerlacus-symposium

In het kader van het jaarlijkse Gerlachus Octaaf wordt op zaterdag 11 januari 2020 een Gerlachus-symposium gehouden. Dit jaar vieren we het 900ste geboortejaar van onze heilige en herdenken we zijn 855ste sterfdag. De Octaafcommissie nodigt u van harte uit om deze dag bij te wonen.

Adel en Reformatie conferentie (Call for papers)

Op 3 april 2020 wordt aan de Vrije Universiteit Amsterdam een conferentie gehouden over het thema Nobility and Reformations in the Low Countries (1450-1650).

Archief en handschriften van Sint-Catharinadal (Oosterhout): 750 jaar kloostergeschiedenis digitaal ontsloten

DigitaliseringOosterhout2.png

Sinds kort is, dankzij de hulp van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) en het Zeeuws Archief, het archief van het Noord-Brabantse norbertinessenklooster Sint-Catharinadal digitaal beschikbaar.

Afscheidsrede prof. dr. Jos Koldeweij

Op vrijdag 15 november 2019 om 15.00 uur precies geeft prof. dr. Jos Koldeweij, hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Vroegchristelijke Tijd en Middeleeuwen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen een openbaar afscheidscollege.

Ruusbroecdag 2019 over verlatenheid in de mystiek

De Ruusbroecdag 2019 wordt dit jaar gehouden op vrijdag 29 november en heeft als thema verlatenheid in de mystiek.

Lezing over broederschappen en (ideeën)mobiliteit aan de UGent

Op dinsdag 19 november 2019 houdt Stéphane Lecouteux (Université de Caen-Normandie) van 12u tot 13u een lunchlezing aan de UGent over broederschappen.