Welkom

Signum is een contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen.

>> Meer informatie

Actueel

Lezing over Philips de Dijn, landmeter en cartograaf in dienst van veel Vlaamse, Brabantse en Henegouwse abdijen

Ninove De Dijn

Ninove, 28 maart 2019, 20uur
Philips de Dijn (†1665) was in zijn tijd niet alleen een bekende auteur van almanakken, uitgegeven in het Nederlands en het Frans in Gent en Antwerpen, maar vooral een zeer productief cartograaf. Een vijftigtal kaarten zijn bewaard gebleven, opgemaakt van 1618 tot 1662. Opdrachtgevers waren vooral Vlaamse en Brabantse abdijen (Ninove, Geraardsbergen, Gent met Groenenbriel en Nieuwenbos, Groot-Bijgaarden en Vorst), maar ook de Noord-Franse abdijen van Anchin en Vicoigne met grondbezit in het graafschap Vlaanderen.

Abdijmolens. Natuurkracht ten dienste van norbertijnen en norbertinessen

Basile Van Campenhout_Tommenmolen.jpg

Voor de 29ste contactdag voor belangstellenden in de norbertijner geschiedenis in de Nederlanden op zaterdag 4 mei 2019 kiest de organiserende werkgroep voor de abdij van Grimbergen.

Colloquium: Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland brengt alle Nederlandse charters uit de periode 1100–1800 samen in één online portaal.

Tentoonstelling: Deventer Boekenstad

Nog tot 3 maart 2019 loopt in Deventer de tentoonstelling Deventer Boekenstad. Hoofdlocatie is het Museum De Waag. Een tweede luik van de tentoonstelling is te bezichtigen in de Stedelijke Bibliotheek.

Dominicaner archief overgedragen aan Rijksarchief

Dominicaner archief overgedragen aan Rijksarchief

De Leuvense dominicanen hebben het oudste deel van hun archief overgedragen aan het Rijksarchief Leuven (www.arch.be/leuven), waar ook het provinciaal archief van de dominicanen al werd bewaard.

Contributie 2019

De penningmeester van Signum verzoekt u de contributie voor 2019 te voldoen. De contributie bedraagt 10 euro.

Call for Papers: Episcopal Patronage from Late Antiquity to c.1500

Het “Power of the Bishop”-team bundelt de krachten met de “Episcopus Society” voor de organisatie van het congres Episcopal Patronage from Late Antiquity to c.1500 (Salisbury, Sarum College, 30-31 mei 2019). Als locatie is de kathedraal van Salisbury uitgekozen.

Call for Papers: Sound and Silence in the Medieval and Early Modern World

Het Trintity College te Dublin zal van 26 tot -28 april 2019 als gaststad van de jaarlijkse Borderlines conference fungeren. Dit congres voor mediëvisten en vroeg-modernisten is aan zijn 2e jaargang toe. Thema van dit jaar is ‘Sound and Silence in the Medieval and Early Modern World’.

Lezing door Mariken Teeuwen: Martianus Capella in Gent: laatantiek Afrika in de wereld van het middeleeuwse klooster

Op dinsdag 12 februari 2019 organiseert de vzw In Monte Blandinio een avondlezing. Prof. Mariken Teeuwen (Huygens ING, Universiteit Utrecht) geeft een lezing getiteld ‘Martianus Capella in Gent: laatantiek Afrika in de wereld van het middeleeuwse klooster’.

Congres: De Gregoriaanse Hervorming, een “totaalrevolutie”? Vergelijkend onderzoek tussen Frans- en Duitstalige gebieden

Congres: De Gregoriaanse Hervorming, een “totaalrevolutie”? Vergelijkend onderzoek tussen Frans- en Duitstalige gebieden

Lyon, 28-29 maart 2019