Welkom

Signum is een contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen.

>> Meer informatie

Actueel

Seminariedag over notariaat en andere vormen van rechtspraak

Op vrijdag 22 november 2019 organiseert het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de UGent een studiedag onder de noemer Recording voluntary jurisdiction in the late Middle Ages. Notaries and other legal actors.

Hans Mol over parochiewezen Groningen en Drenthe vóór 1640

SignumParochiewezenMol201910.png

VU-alumnus Hans Mol, onderzoeker aan de Fryske Akademy en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, presenteert op dinsdag 5 november de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar kerkstichtingen, patroonheiligen, priesters en predikanten in de provincies Groningen en Drenthe tot omstreeks 1640.

In de hemel is het feest. Afscheidssymposium Charles Caspers

Woensdag 13 november neemt Charles Caspers afscheid van het Titus Brandsma Instituut omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Om dit te vieren, organiseert het Titus Brandsma Instituut een symposium met als titel 'In de hemel is het feest'. Charles zal vertellen over een heortologisch onderwerp (heortologie is de studie van de kerkelijke feestdagen). Voorafgaand aan zijn verhaal gaan drie collega-wetenschappers in op thema's uit de liturgiegeschiedenis, etnologie en het Moderne Devotie onderzoek. Charles zou het zeer op prijs stellen als u aanwezig kunt zijn bij dit afscheidssymposium in Huize Heyendael.

Moderne Devotie & Mystiek: lezingenreeks Titus Brandsma Instituut, najaar 2019

MDenMystiek.jpg

In het najaar van 2019 organiseert het Titus Brandsma Instituut zes gratis lezingen over Moderne Devotie en mystiek.

Symposium Ornamenta Sacra

OrnamentaSacra.png

Tussen 24 en 26 oktober 2019 vindt in Brussel en Leuven het symposium "Ornamenta Sacra. Late Medieval and Early-Modern Liturgical Objects in a European Context (1400-1800)" plaats, over laatmiddeleeuws en vroegmodern en liturgisch erfgoed.

Dertiende-eeuws rentenregister van de Doornikse Sint-Brixiusparochie

armenboek.png

Op 21 augustus heeft de Société archéologique de Namur (het Oudheidkundig genootschap van Namen) officieel het “armenboek” van de Sint-Brixiusparochie (Saint-Brice, Doornik) terugbezorgd aan het Rijksarchief te Doornik. Het is nu daar in te zien.

Truus van Bueren geridderd

Lintje Truus van Bueren.jpg

Op 26 april 2019 werd Signumlid dr. Truus van Bueren benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Boekencollectie Abdij van Berne ontsloten

ruquest-logo-190.jpg

De bibliotheek van de abdij van Berne in Heeswijk-Dinther beschikt ongeveer over 5.700 werken van vóór de twintigste eeuw, waaronder 51 incunabelen en 183 postincunabelen. In samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en een aantal vrijwilligers zal de gehele Bernse collectie voortaan via de catalogus van de Radboud Universiteit te raadplegen zijn.

Signum-redactielid Tom Gaens promoveert

promotie_Gaens.jpg

Op 3 juni 2019 verdedigde Signum-redactielid Tom Gaens in de Academiezaal van de Rijksuniversiteit Groningen zijn proefschrift, geflankeerd door zijn paranimfen, de redactieleden dr. Rolf de Weijert en dr. Rombert Stapel. Op Beter dan het origineel. Kartuizeridealen en de vroege Moderne Devotie promoveerde hij bij prof. Catrien Santing tot doctor aan de faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Co-promotor was dr. Mathilde van Dijk.

Call for Papers: Objects of Devotion (Toronto, 17-18 April 2020)

Anne-Laure Van Bruaene (UGent) organiseert samen met Matt Kavaler (University of Toronto) een congres dat peilt naar de realisatie van religieuze ideeën en praktijken door de interactie met voorwerpen. Welke zichtbare, stilzwijgende of materiële bijdrage leverden beelden, schilderijen, boeken en kerkmeubilair bij de vorming van devotionele en religieuze attitudes? Hoe gaven sacramentstorens, altaarstukken, lezenaars, baldakijnen, doksaal, koorhekken en doopvonten vorm aan de centrale denkbeelden van het Christendom? Deze en tal van andere vragen over de interactie tussen objecten en religieuze praktijk en ideeën vormen de thematiek van het congres dat in april 2020 in Toronto zal plaatsvinden.