Welkom

Signum is een contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen.

>> Meer informatie

Actueel

Congres: De hagiografische handschriften in Noord-Frankrijk en België aan het einde van de middeleeuwen (14de-16de eeuw): samenstelling, functie en gebruik

LegendiersNamurLouvain.png

Aan het einde van de middeleeuwen kent de hagiografische tekstproductie een laatste bloeitijd, tussen het succes van de Legenda aurea en de opkomst van de boekdrukkunst. Veel bestaande teksten worden ingekort om deel uit te maken van omvangrijke, nieuwe collecties. Deze werkwijze is voor een deel de oorzaak van de beperkte interesse die het historisch onderzoek aan deze laatmiddeleeuwse verzamelingen besteedde. Gevolg gevend aan een congres te Rijsel op 30 november 2018, wil dit tweede luik, te Namen, op 21 en 22 maart 2019 verder werken op de ideeën van Guy Philippart over het ontstaan en het gebruik van de legendaria in een periode waarin de documentatie geacht wordt uitvoeriger te zijn.

Save the date: Contactdag over abdijmolens van de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden

De negenentwintigste contactdag over norbertijnse geschiedenis zal te Grimbergen doorgaan op zaterdag 4 mei 2019. Thema zijn alle soorten abdijmolens.

Dr. Krijn Pansters promoveert ook in de theologie

Dr. Krijn Pansters promoveert ook in de theologie

Donderdagnamiddag 10 januari 2019 verdedigde Signumlid en oud-redactielid Dr. Krijn Pansters zijn tweede proefschrift. Op Spiritual Morality. The Religious Orders and the Virtues, 1050-1300 promoveerde hij bij prof. Rob Faesen tot doctor in de theologie (S.T.D) aan de KU Leuven.

Symposium Gedeelde Vroomheid. Memoria: verleden, heden en toekomst

Op 15 februari 2019 organiseren de Stichting tot Gedachtenis en het Museum Catharijneconvent een symposium over het onderzoek naar de dodengedachtenis (memoria) in Nederland.

I.M. Bas de Melker

Op vrijdag 16 november 2018 overleed op 58-jarige leeftijd oud-redactie- en Signumlid Bas de Melker. Hij was al enige tijd ziek.

Signumsymposium over premonstratenzers op 1 december en avondlezingen op 30 november te Leuven (incl. Programma)

Op 1 december 2018 zal het symposium van onze Signumcontactgroep in de Parkabdij te Leuven doorgaan. Thema worden de Brabantse norbertijnen en norbertinessen in de middeleeuwen. De avond voorafgaand aan het symposium zullen er twee lezingen gehouden worden in het Rijksarchief te Leuven.

Tentoonstelling 'Ik, Maria van Gelre' en symposium

Miniatuur_Maria.jpg

In Museum Het Valkhof in Nijmegen is tussen 13 oktober en 6 januari 2019 de tentoonstelling Ik, Maria van Gelre te bewonderen, gewijd aan Maria d’Harcourt, beter bekend als hertogin Maria van Gelre (1380-1429), en haar beroemde gebedenboek.

Reliekententoonstelling Museum Catharijneconvent

Van 12 oktober 2018 tot en met 3 februari 2019 is in Museum Catharijneconvent in Utrecht de tentoonstelling Relieken te zien. De tentoonstelling richt zich niet alleen op religieuze, middeleeuwse relieken, maar ook op het gebruik van relieken binnen de grote wereldreligies (met name Christendom, Islam en Boeddhisme).

Twintigste aflevering van de Medieval Memoria Research-nieuwsbrief en Google-group

De 20e MMR-nieuwsbrief is verschenen. De nieuwsbrief bulkt van de inspirerende literatuurreferenties naar memoriaonderzoek in veel Europese landen, in bijzonder in Engeland en Scandinavië.

Lezingen over Brusselse archeologie en kunstgeschiedenis

In de tiendelige, Franstalige lezingenreeks van de Société royale d’archéologie de Bruxelles (http://www.srab.be/Activites_conferences.html) willen we op volgende twee lezingen wijzen:

15 januari 2019: Valentine Henderiks (ULB), Albrecht Bouts, portraitiste d’un membre de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem?

23 april 2019: Thibault Daoût, Un Temple de Pauvreté sous une Bourse de Commerce. L’ancien couvent des Frères mineurs récollets de Bruxelles