Welkom

Signum is een contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen.

>> Meer informatie

Actueel

Symposium clarissenklooster Sint-Elisabethsdal te Boxtel (1390-1719)

De digitalisering en ontsluiting van het archief van het voormalige klooster Sint-Elisabethsdal in het clarissenklooster te Megen is na twee jaar voltooid. Om dit heuglijke feit te markeren en de webpublicatie te lanceren, organiseert de Stichting Brabantse Bronnen samen met het klooster Sint-Josephsberg te Megen, Heemkunde Boxtel en Streekfonds Het Groene Woud een symposium op maandag 29 oktober 2018.

Colloquium: L’art mosan au XIIIe siècle. De Maaslandse kunst in de 13de eeuw

L’art mosan au XIIIe siècle

Journées mosanes 2018 te Luik op 30 en 31 augustus 2018

Het uitgestrekte middeleeuwse bisdom Luik was het kerngebied van de Maaslandse kunst. Erkend als één van de grote kunststromingen van middeleeuws Europa, bekleden vele artefacten van de Maaslandse kunst een ereplaats in de voornaamste musea of in allerhande publicaties over mediëvistiek. Naast de beeldhouwkunst, de boekverluchting en de architectuur blonk de Maaslandse kunst ook uit in de edelsmeedkunst, met name in het emailleren en in de dinaderie. Wie het doopvont van de Sint-Bartholomeuskerk te Luik niet? Het technisch vernuft van de edelsmeden uit zich in de vele reliekhouders die kapittels en abdijen voor hun heilige stichters uit het Merovingische verleden, zoals Servaas, Remaclus, Lambertus, Hadelinus of Oda, lieten realiseren. Zelfs de grote bouwmeester, abt Suger, deed een beroep op de Lotharingische edelsmeden om zijn lumineuze abdijkerk van Saint Denis te verfraaien.

CFP: Sanctuaries and Pilgrimages in Northern France in the Middle Ages to the Present Day

Rond het thema “Sanctuaires et pèlerinages en France du Nord du Moyen Âge à nos jours” wordt van 22 tot 24 november 2018 een congres georganiseerd in Amiens. Tot 30 juni 2018 kunnen voorstellen voor een bijdrage ingediend worden. De volledige beschrijving leest u in de bijlage.

Workshop: The Drive for Purity. The Roles of Monastic Orders and the Papacy

The Drive For Purity

Workshop: The Drive for Purity. The Roles of Monastic Orders and the Papacy
Mainz, Historisches Seminar van de Johannes Gutenberg-Universität Mainz), 13 en 14 september 2018

“The Drive for Purity: the Role of Monastic Orders and the Papacy” is de vierde en laatste bijeenkomst in een queeste naar het concept van institutionele verandering binnen de middeleeuwse kerk tussen 900 en 1150 en hoe de term hervorming daaebij gebruikt wordt.

Masterclass: Religie en culturele transfer

Masterclass: Religie en culturele transfer
Antwerpen, 17-18 september 2018

De zevende editie van interuniversitaire Masterclass Cultuur en Religie gaat dit jaar door aan de Universiteit van Antwerpen op 17 en 18 September 2018 en heeft als thema “Religie en culturele transfer”.

Vooraankondiging: Lezingendag - De stad als klooster

De stad als klooster

Vooraankondiging: Lezingendag - De stad als klooster
Uden, Museum voor Religieuze Kunst, 8 november 2018

Op donderdag 8 november 2018 vindt van 11u tot 18u in het Museum voor Religieuze Kunst (MRK) te Uden een dag met publiekslezingen plaats. Aanleiding is de verrassende tentoonstelling “De stad als klooster” over religieuze leescultuur en kunst tussen stad en klooster in de late middeleeuwen. Naast de Engelstalige lezingen is er uiteraard ook gelegenheid voor een bezoek aan de tentoonstelling.

Nieuwsbrief Medieval Memoria Research

MMR

Een nieuw nummer van de nieuwsbrief van Medieval Memoria Research (MMR) is verschenen. MMR vormt een onderdeel van het MeMO project: http://memo.hum.uu.nl/. De nieuwsbrief bevat een belangrijke mededeling over de toekomst van de nieuwsbrief.

Erfgoed Museum Asse opent de deuren

In Asse opende op vrijdag 26 juni 2018 het EMA of Erfgoed Museum Asse. Het is ondergebracht in een vleugel van het Oud Gasthuis. Het EMA veel aandacht aan de geschiedenis van het voormalige ziekenhuis, gaande van een twaalfde-eeuwse rekening over een uitgebreide zestiende-eeuwse collectie majolica potten tot een unieke apotheekkast. Maar er zijn ook tal van archeologische vondsten uit de Romeinse tijd te zien.

Internationaal colloquium: Religieuze en monastieke architectuur in Noord-Frankrijk en aangrenzende regio’s (11e-13e eeuw)

Internationaal colloquium: Religieuze en monastieke architectuur in Noord-Frankrijk en aangrenzende regio’s (11e-13e eeuw)

Internationaal colloquium: Religieuze en monastieke architectuur in Noord-Frankrijk en aangrenzende regio’s (11e-13e eeuw)
Rijsel-Atrecht, Université de Lille et Université d’Artois, 10-12 oktober 2018

Internationaal colloquium: Norbertijnen en grenzen

Internationaal colloquium: Norbertijnen en grenzen
Bayonne, 27-30 september 2018