Welkom

Signum is een contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen.

>> Meer informatie

Actueel

Archief en handschriften van Sint-Catharinadal (Oosterhout): 750 jaar kloostergeschiedenis digitaal ontsloten

DigitaliseringOosterhout2.png

Sinds kort is, dankzij de hulp van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) en het Zeeuws Archief, het archief van het Noord-Brabantse norbertinessenklooster Sint-Catharinadal digitaal beschikbaar.

Afscheidsrede prof. dr. Jos Koldeweij

Op vrijdag 15 november 2019 om 15.00 uur precies geeft prof. dr. Jos Koldeweij, hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Vroegchristelijke Tijd en Middeleeuwen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen een openbaar afscheidscollege.

Ruusbroecdag 2019 over verlatenheid in de mystiek

De Ruusbroecdag 2019 wordt dit jaar gehouden op vrijdag 29 november en heeft als thema verlatenheid in de mystiek.

Lezing over broederschappen en (ideeën)mobiliteit aan de UGent

Op dinsdag 19 november 2019 houdt Stéphane Lecouteux (Université de Caen-Normandie) van 12u tot 13u een lunchlezing aan de UGent over broederschappen.

Seminariedag over notariaat en andere vormen van rechtspraak

Op vrijdag 22 november 2019 organiseert het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de UGent een studiedag onder de noemer Recording voluntary jurisdiction in the late Middle Ages. Notaries and other legal actors.

Hans Mol over parochiewezen Groningen en Drenthe vóór 1640

SignumParochiewezenMol201910.png

VU-alumnus Hans Mol, onderzoeker aan de Fryske Akademy en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, presenteert op dinsdag 5 november de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar kerkstichtingen, patroonheiligen, priesters en predikanten in de provincies Groningen en Drenthe tot omstreeks 1640.

In de hemel is het feest. Afscheidssymposium Charles Caspers

Woensdag 13 november neemt Charles Caspers afscheid van het Titus Brandsma Instituut omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Om dit te vieren, organiseert het Titus Brandsma Instituut een symposium met als titel 'In de hemel is het feest'. Charles zal vertellen over een heortologisch onderwerp (heortologie is de studie van de kerkelijke feestdagen). Voorafgaand aan zijn verhaal gaan drie collega-wetenschappers in op thema's uit de liturgiegeschiedenis, etnologie en het Moderne Devotie onderzoek. Charles zou het zeer op prijs stellen als u aanwezig kunt zijn bij dit afscheidssymposium in Huize Heyendael.

Moderne Devotie & Mystiek: lezingenreeks Titus Brandsma Instituut, najaar 2019

MDenMystiek.jpg

In het najaar van 2019 organiseert het Titus Brandsma Instituut zes gratis lezingen over Moderne Devotie en mystiek.

Symposium Ornamenta Sacra

OrnamentaSacra.png

Tussen 24 en 26 oktober 2019 vindt in Brussel en Leuven het symposium "Ornamenta Sacra. Late Medieval and Early-Modern Liturgical Objects in a European Context (1400-1800)" plaats, over laatmiddeleeuws en vroegmodern en liturgisch erfgoed.

Dertiende-eeuws rentenregister van de Doornikse Sint-Brixiusparochie

armenboek.png

Op 21 augustus heeft de Société archéologique de Namur (het Oudheidkundig genootschap van Namen) officieel het “armenboek” van de Sint-Brixiusparochie (Saint-Brice, Doornik) terugbezorgd aan het Rijksarchief te Doornik. Het is nu daar in te zien.