Welkom

Signum is een contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen.

>> Meer informatie

Actueel

Save the date: Pensionering Charles Caspers op 13 november 2019

caspers.jpg

Woensdagmiddag 13 november 2019 neemt het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen op feestelijke wijze afscheid van Charles Caspers, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Binnen de contactgroep heeft Charles van 1992 tot 2004 deel uitgemaakt van de redactie. De Signumbibliografie getuigt van zijn vele publicaties, zowel in boekvorm als in congresbijdragen en in artikelvorm. Daarnaast was hij ook een veel gevraagd en betrouwbaar recensent.
Een officiële uitnodiging volgt.

Studiemiddag over mystiek en liturgie in de late middeleeuwen

liturgie_studiemiddag.jpg

Dinsdag 29 oktober organiseert Ineke Cornet (Titus Brandsmainstituut (TBI), Nijmegen) samen met Kees Schepers (Ruusbroecgenootschap, Antwerpen), een studiemiddag over mystiek en liturgie in de late middeleeuwen. Traditioneel zijn liturgie en mystiek vaak gescheiden van elkaar onderzocht. Momenteel is er veel meer aandacht hoe deze twee met elkaar verweven zijn.

Deventer, Zwolle, Groningen: de Broeders van het Gemene Leven aan het Martinikerkhof

deventerzwollegroningen.jpg

Op donderdag 23 mei 2019, 16.00 - 17.00 uur in Groningen houdt Pieter Boonstra een lezing over de Broeders van het Gemene Leven.

Bijdragen van het Signumsymposium 2018 “Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in middeleeuws Brabant” gepubliceerd

ESDB2019

Met het oog op het 900 jarig ordejubileum van de norbertijnenorde in 2020-2021 organiseerde onze contactgroep op 1 december 2018 in de Parkabdij bij Leuven een symposium over de “Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in middeleeuws Brabant”.

Lezing over Kortrijks Onze-Lieve-Vrouwekapittel

RAK_Lezing_KA_OLV_O_2_small.jpg

Op 28 maart (om 19.00 uur) geeft rijksarchivaris Hendrik Callewier in het Rijksarchief te Kortrijk een lezing over de rijke geschiedenis van het het Onze-Lieve-Vrouwekapittel in Kortrijk..

Lezing “De Leeuwse bijbel anno 1248”

Leeuwse Bijbel

Zoutleeuw, Ontmoetingscentrum ‘De Kring’, Vincent Betsstraat, zondag 7 april 2019 om 11u15
In 1248 werd in de Leeuwse priorij Scholierendal een bijbel gekopieerd. Deze bijna acht eeuwen oude bijbel in drie volumes is van uitzonderlijk belang omwille van zijn rijke illustraties en kwalitatief hoogstaande versiering. De zeer verzorgde gehistorieerde initialen leiden de meeste bijbelboeken in. De 41 uitzonderlijke miniaturen maken dit handschrift uniek. De Scholieren-bijbel is van kapitale betekenis omwille van de aanwezige datum. Daardoor bekleedt hij een sleutelpositie in de middeleeuwse miniatuurkunst.

Lezing over Philips de Dijn, landmeter en cartograaf in dienst van veel Vlaamse, Brabantse en Henegouwse abdijen

Ninove De Dijn

Ninove, 28 maart 2019, 20uur
Philips de Dijn (†1665) was in zijn tijd niet alleen een bekende auteur van almanakken, uitgegeven in het Nederlands en het Frans in Gent en Antwerpen, maar vooral een zeer productief cartograaf. Een vijftigtal kaarten zijn bewaard gebleven, opgemaakt van 1618 tot 1662. Opdrachtgevers waren vooral Vlaamse en Brabantse abdijen (Ninove, Geraardsbergen, Gent met Groenenbriel en Nieuwenbos, Groot-Bijgaarden en Vorst), maar ook de Noord-Franse abdijen van Anchin en Vicoigne met grondbezit in het graafschap Vlaanderen.

Abdijmolens. Natuurkracht ten dienste van norbertijnen en norbertinessen

Basile Van Campenhout_Tommenmolen.jpg

Voor de 29ste contactdag voor belangstellenden in de norbertijner geschiedenis in de Nederlanden op zaterdag 4 mei 2019 kiest de organiserende werkgroep voor de abdij van Grimbergen.

Colloquium: Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland brengt alle Nederlandse charters uit de periode 1100–1800 samen in één online portaal.

Tentoonstelling: Deventer Boekenstad

Nog tot 3 maart 2019 loopt in Deventer de tentoonstelling Deventer Boekenstad. Hoofdlocatie is het Museum De Waag. Een tweede luik van de tentoonstelling is te bezichtigen in de Stedelijke Bibliotheek.