Welkom

Signum is een contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen.

>> Meer informatie

Actueel

Dominicaner archief overgedragen aan Rijksarchief

Dominicaner archief overgedragen aan Rijksarchief

De Leuvense dominicanen hebben het oudste deel van hun archief overgedragen aan het Rijksarchief Leuven (www.arch.be/leuven), waar ook het provinciaal archief van de dominicanen al werd bewaard.

Contributie 2019

De penningmeester van Signum verzoekt u de contributie voor 2019 te voldoen. De contributie bedraagt 10 euro.

Call for Papers: Episcopal Patronage from Late Antiquity to c.1500

Het “Power of the Bishop”-team bundelt de krachten met de “Episcopus Society” voor de organisatie van het congres Episcopal Patronage from Late Antiquity to c.1500 (Salisbury, Sarum College, 30-31 mei 2019). Als locatie is de kathedraal van Salisbury uitgekozen.

Call for Papers: Sound and Silence in the Medieval and Early Modern World

Het Trintity College te Dublin zal van 26 tot -28 april 2019 als gaststad van de jaarlijkse Borderlines conference fungeren. Dit congres voor mediëvisten en vroeg-modernisten is aan zijn 2e jaargang toe. Thema van dit jaar is ‘Sound and Silence in the Medieval and Early Modern World’.

Lezing door Mariken Teeuwen: Martianus Capella in Gent: laatantiek Afrika in de wereld van het middeleeuwse klooster

Op dinsdag 12 februari 2019 organiseert de vzw In Monte Blandinio een avondlezing. Prof. Mariken Teeuwen (Huygens ING, Universiteit Utrecht) geeft een lezing getiteld ‘Martianus Capella in Gent: laatantiek Afrika in de wereld van het middeleeuwse klooster’.

Congres: De Gregoriaanse Hervorming, een “totaalrevolutie”? Vergelijkend onderzoek tussen Frans- en Duitstalige gebieden

Congres: De Gregoriaanse Hervorming, een “totaalrevolutie”? Vergelijkend onderzoek tussen Frans- en Duitstalige gebieden

Lyon, 28-29 maart 2019

Congres: De hagiografische handschriften in Noord-Frankrijk en België aan het einde van de middeleeuwen (14de-16de eeuw): samenstelling, functie en gebruik

LegendiersNamurLouvain.png

Aan het einde van de middeleeuwen kent de hagiografische tekstproductie een laatste bloeitijd, tussen het succes van de Legenda aurea en de opkomst van de boekdrukkunst. Veel bestaande teksten worden ingekort om deel uit te maken van omvangrijke, nieuwe collecties. Deze werkwijze is voor een deel de oorzaak van de beperkte interesse die het historisch onderzoek aan deze laatmiddeleeuwse verzamelingen besteedde. Gevolg gevend aan een congres te Rijsel op 30 november 2018, wil dit tweede luik, te Namen, op 21 en 22 maart 2019 verder werken op de ideeën van Guy Philippart over het ontstaan en het gebruik van de legendaria in een periode waarin de documentatie geacht wordt uitvoeriger te zijn.

Save the date: Contactdag over abdijmolens van de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden

De negenentwintigste contactdag over norbertijnse geschiedenis zal te Grimbergen doorgaan op zaterdag 4 mei 2019. Thema zijn alle soorten abdijmolens.

Dr. Krijn Pansters promoveert ook in de theologie

Dr. Krijn Pansters promoveert ook in de theologie

Donderdagnamiddag 10 januari 2019 verdedigde Signumlid en oud-redactielid Dr. Krijn Pansters zijn tweede proefschrift. Op Spiritual Morality. The Religious Orders and the Virtues, 1050-1300 promoveerde hij bij prof. Rob Faesen tot doctor in de theologie (S.T.D) aan de KU Leuven.

Symposium Gedeelde Vroomheid. Memoria: verleden, heden en toekomst

Op 15 februari 2019 organiseren de Stichting tot Gedachtenis en het Museum Catharijneconvent een symposium over het onderzoek naar de dodengedachtenis (memoria) in Nederland.