Welkom

Signum is een contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen.

>> Meer informatie

Actueel

Call for Papers: Vrouwen op de proef gesteld. Insluiting in literatuur en kunst

Voor het internationaal congres Le cercle étroit. Femmes à l’épreuve de l’enfermement dans la littérature et les arts du Moyen Âge à nos jours, dat gepland staat op 3 en 4 december 2021 te Nantes lanceert de organisatie een Call for Papers, die u als bijlage kan nalezen.

Tot op het bot. Het reliekschrijn van Sint-Odilia en de koorstoel van Sint-Lutgardis in museum Parcum

SignumTotOphetBot202008.jpg

Tot 27 september 2020 zijn het reliekschrijn van Sint-Odilia en de koorstoel van Sint-Lutgardis te bewonderen in een tijdelijke tentoonstelling in museum Parcum. Zij maken een tussenstop in het museum van de Parkabdij bij Leuven, voor ze naar hun nieuwe permanente locatie verhuizen. De twee erfgoedstukken verlaten hun thuis in de verkochte Zuid-Limburgse abdij Mariënlof te Kerniel bij Borgloon voorgoed. Het schrijn en de koorstoel werden er vaak bezocht. Niet alleen omwille van hun cultuurhistorische waarde, maar vooral om hun religieuze betekenis.

Congres “Mit Bibel und Spaten. 900 Jahre Prämonstratenser-Orden”

Van 30 september tot 2 oktober 2020 vindt in Maagdenburg een congres plaats ter voorbereiding van de tentoonstelling voor het 900-jarig ordesjubileum van de premonstratenzers.

Podcast: Ingrid Falque, “Mystique et image dans la bibliothèque de la chartreuse d’Utrecht à la fin du Moyen Âge”

De podcast over mystiek en beeld in de bibliotheek van de Utrechtse kartuis Nieuwlicht op het einde van de middeleeuwen is te bekijken en beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=YLHJYERNZ_c.

Congres AG Praemonstratensia over kloosterstichters

Tweejaarlijks verzamelt de Arbeitsgemeinschaft (AG) Praemonstratensia voor een congres over de premonstratenzers in Duitsland. Van 9 tot 11 oktober 2020 vindt in Ilbenstadt het congres plaats met als titel “Die Prämonstratenser und Ihre Stifter in der Zirkarie Wadgassen-Ilfelfd”.

“Enacting Devotion: Performative Religious Reading in the Low Countries (ca. 1470-1550)”. Doctoraatsverdediging Joanka van der Laan

Joanka van der Laan (Rijksuniversiteit Groningen) verdidigt haar proefschrift, dat de titel “Enacting Devotion: Performative Religious Reading in the Low Countries (ca. 1470-1550)” draagt. Promotoren zijn prof. dr. Bart A.M. Ramakers en prof. dr. Sabrina Corbellini. Haar promotie vindt plaats op 26 augustus, om 16.15.

Handschriften uit de Librije van de Bourgondische hertogen online

SignumBourgondischeMSS_Pérégrinage de la vie humaine202005.jpg

Op 18 september 2020 is, met enige vertraging, de opening gepland van het nieuwe museum van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR). Daar wordt de vijftiende-eeuwse handschriften uit de Librije van de hertogen van Bourgondië gepresenteerd. Tal van handschriften die de tand des tijds overleefd hebben, worden bewaard in de KBR.

MMMONK. Monastieke handschriften uit vier Vlaamse collecties gedigitaliseerd

SignumMMMONK_Graduale Sint-Baafs202005.jpg

Monnikenwerk van vroeger en nu, zo kun je MMMONK wel omschrijven, de verzameling historische manuscripten die iedereen virtueel kan doorbladeren. 734 middeleeuwse manuscripten in één virtuele bibliotheek.Vier partners, de Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, het Grootseminarie Brugge en het Bisdom Gent, sloegen de handen in elkaar voor het project MMMONK, wat staat voor Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open Netwerk Kennis.

Congres: Archéologie hospitalière médiévale et moderne te Limoges op 23 en 24 oktober 2020

SignumLimogesHospitalen202005png.png

Het Centre d’Archéologie et d’Histoire Médiévales des Établissements Religieux of CAHMER is een wetenschappelijke vereniging met haar roots in de archeologie van de monastieke gebouwen uit middeleeuws Noord-Frankrijk. Het CAHMER heeft zijn horizon verruimd naar de geschiedenis en tot in de nieuwe tijden. Bij die verruiming horen ook de hospitalen en leprozerijen. Daarover organiseert het CAHMER te Limoges op vrijdag 23 en zaterdag 2’ oktober 2020 ene congres in Limoges. De lezingen beslaan het gehele huidige Franse territorium, met onder meer case studies over Amiens en Seclin (bij Rijsel/Lille) in Frans-Vlaanderen.

Tijdelijke open access Project-MUSE boeken tijdens de coronacrisis

muselogo.png

Tot 30 juni 2020 zijn tal van publicaties van Amerikaanse academische uitgeverijen via het project-MUSE vrij toegankelijk.