Recensies

Vroegste geschiedenis van Midden-Kennemerland vakkundig ontleed

Janick Appelmans - B. Koene, J. Morren en F. Schweitzer, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen. Het land, de bewoners en hun heren tussen 700 en 1300 (Hilversum, Verloren 2003) 192 p., ISBN 9065507744 € 20,00

Bart Koene, Jan Morren en Fred Schweitzer bestudeerden de geschiedenis van Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen. Deze Noord-Hollandse regio omvat de huidige gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Het Nederlandse godsdienstige leven in vogelvlucht

Krijn Pansters - Peter Nissen (red.), Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom (Leuven, Davidsfonds 2004), 204p., ISBN 9058262812

Over de productiviteit -of beter: betrokkenheid - van Peter Nissen op zijn geliefde gebied van de kerkgeschiedenis valt niets te klagen. Niet alleen verschijnt hij met enige regelmaat in de media, ook verhindert zijn huidige bestuurlijke functie als decaan van de Faculteit der Theologie van de Radboud Universiteit Nijmegen geenszins nieuwe publicaties van zijn hand.

Laatmiddeleeuwse kunst tussen noord en zuid

Peter van Dael - Ludovic Nys en Marc Gil, Saint-Omer gothique. Les arts figuratifs à Saint-Omer à la fin du Moyen Age 1250-1550. Peinture - vitrail - sculpture - arts du livre (Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 2004), ISBN 2905725621, 531 p.

Artois (Artesië), een streek die min of meer samenvalt met het huidige departement Pas-de-Calais, ligt tussen Vlaanderen en Picardie. Belangrijke steden zijn Arras en Saint-Omer. De namen Artois en Arras zijn afgeleid van de Atrebates, een stam van de Belgae, uit de tijd van Caesar.

Voortreffelijk naslagwerk voor mediëvisten

C. Dekker - Jan Kuys, Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Nijmegen, Valkhof Pers 2004) 292 p., ISBN 9056251724

Het boek van Kuys is een lang verwacht boek, het is een handboek voor alle mediëvisten en bovenal: het is een goed boek! Dit is meteen de conclusie van deze bespreking en al het verdere is daaraan ondergeschikt.

Een Westfaals Wissenschaftswunder

Hildo van Engen - K. Hengst (red.), Westfälisches Klosterbuch. Lexikon der vor 1815 errichteten Stifte und Klöster von ihrer Gründung bis zur Aufhebung. Teil 3. Institutionen und Spiritualität. Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen 44. Quellen und Forschungen zur Kirchen-und Religionsgeschichte, Band 2 (Aschendorff Verlag, Münster 2003). 913 p. + kaart. ISBN 3402068931.

Het mag gerust een Wissenschaftswunder genoemd worden: in betrekkelijk korte tijd ontstond een compleet overzicht van alle kloosters binnen de grenzen van het huidige Westfalen. De getallen spreken voor zich: in 1992 en 1994 verschenen twee dikke, samen vijftienhonderd pagina’s tellende banden waarin door zo’n honderd auteurs bijna driehonderd kloosters beschreven zijn.

Het Gelderse goed van Sint-Nicolaas

Paul Trio - Conrad Gietman en Arjan Verschoor, Een goed voor de eeuwigheid. De Gelderse Vicarie Sancti Nicolai, 1501-2001 (Uitgeverij van Gruting, Westervoort 2001) ISBN 9075879148.

Dit aardig boek bevat de geschiedenis van de vicarie ter ere van Sint-Nicolaas en andere heiligen vanaf de stichting in 1501 tot heden, zij het dat op het einde van de zestiende eeuw een einde kwam aan deze vicarie als ’katholieke’ instelling. Vanaf de jaren tachtig immers bleven de inkomsten achterwege en viel bijgevolg ook de uitvoering van de diensten weg door oorlogsomstandigheden en andere perikelen die voortvloeiden uit de clash tussen katholieken en reformatoren.