Recensies

Memorie en (kerkelijke) loopbaan van de vijftiende-eeuwse leden van de Raad van Brabant

Janick Appelmans – Paul De Win, De kanseliers, raadsleden en secretarissen van de Raad van Brabant (1430-1506). Een prosopografische studie [Studia 167] (Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2021) 315p. ill. index; €17,00; ISBN: 978-94-6391-163-4; Bestelnummer: 6168

De Eifelse premonstratenzer abdij Steinfeld, haar Friese dochterkloosters en haar Loonse abten en koorheren

Janick Appelmans – Ingrid Jöster, Äbte und Chorherren des Prämonstratenserstifts Steinfeld, , dl. 1: Äbte und Pröpste en dl. 2: Chorherren [Germania Sacra. Die Kirche des alten Reiches und ihre Institutionen. Supplementband 2,1-2] (Göttingen: Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 2018) 229p. resp. 492p.; 15,69€ resp. 29,90€; ISBN 978-3-946048-14-5 resp. ISBN 978-3-946048-15-2.

Degelijke studie van het Amersfoortse Capittel van Sint Joris

Paul Trio – Fred van Kan, Het capittel van Sint-Joris te Amersfoort. Een geschiedenis van “Eerweerdige wijse ende seer beminde heeren” (Hilversum: Verloren, 2018). 232p. ill. 25,00€ ISBN 978-90-8704-7436.

Terug naar het oude normaal? Een brede blik op de observante hervormingen

Hildo van Engen – James Mixson en Bert Roest (red.), A Companion to Observant Reform in the Late Middle Ages and Beyond. Brill’s Companions to the Christian Tradition. A Series of Handbooks and Reference Works on the Intellectual and Religious Life of Europe, 500-1800 (Leiden/Boston: Brill, 2015), 433 p., ISBN 978-90-04-22627-2, € 179.

Utrechtse fragmenten als sleutel tot de middeleeuwse cultuurwereld

Janick Appelmans – Bart Jaski, Marco Mostert en Kaj van Vliet (red.), Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten [Middeleeuwse Studies en Bronnen 171] (Hilversum: Verloren, 2018) 280p. ill. € 29,00 ISBN: 978-90-8704-742-9

Norbertijnse abdijmolens

Jaak Ockeley – Herman Janssens (ed.), Abdijmolens. Natuurkracht ten dienste van norbertijnen en norbertinessen [Bijdragen tot de contactdag 29] (Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden, 2019) 79 p., geïllustreerd.

Voor de 29ste keer kwam de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden samen. Haar leden vergaderden op zaterdag 4 mei 2019 in de abdij te Grimbergen. Vier sprekers brachten hier een referaat over molens.

Kleurrijk overzicht van de Moderne Devotie

Henk Looijesteijn – Anna Dlabačová & Rijcklof Hofman (red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late middeleeuwen (Zwolle: Wbooks, 2018).

Schitterende synthese van de premonstratenzer ordegeschiedenis met regelgeving en hervorming als zwaartepunten

Janick Appelmans – Ulrich G. Leinsle, Die Prämonstratenser [Urban Taschenbücher. Geschichte der christenlichen Orden] (Stuttgart: Kohlhammer, 2020) 250p. ill. krtn index 29,00€ ISBN: 978-3-17-032389-6

Eindelijk een institutionele geschiedenis van de veel bestudeerde abdij van Lobbes

Janick Appelmans - Verdoot J., Pour les siècles des siècles. L’abbaye Saint-Pierre de Lobbes au Moyen Âge (VIIe-XVe siècles), [Studies in Belgian History 6] (Brussel: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 2018) 220p. ill. krtn index ISBN: 978-94-92982834 € 19,95 Bestelnummer: 5939

Abdijrekeningen en -registers bieden steeds nieuwe inzichten over orgelgeschiedenis

Janick Appelmans – Jozef Van Osta, Averbode, zes eeuwen orgelbouwkunst in Brabant, 3 dln, (Brussel: Sic, 2019) 175+183+215p. ill. index 150,00€ ISBN: 978-2-9602363-0-9

In de norbertijnenabdij van Averbode, gelegen op de grens van Brabant en Loon, is de aanwezigheid van een orgel geattesteerd vanaf de vijftiende eeuw. Het was het begin van een zeshonderdjarige geschiedenis, waarin heel wat orgels elkaar hebben opgevolgd. Deze geschiedenis werd uitgebreid te boek gesteld in het driedelige Averbode, zes eeuwen orgelbouwkunst in Brabant.

Pagina's