Recensies

Kloostercultuur op een regionaal kruispunt

liege crossroads.jpg

Jelle Visser - Steven Vanderputten, Tjamke Snijders & Jay Diehl (eds.), Medieval Liège at the Crossroads of Europe. Monastic Society and Culture, 1000-1300. Medieval Church Studies 37 (Turnhout: Brepols, 2017). ISBN: 978-2-503-54540-0; € 100,-

Honderden stedelijke kloosters op kaarten van Jacob van Deventer

Stedenatlas Jacob van Deventer.jpg

Janick Appelmans – Reinout Rutte en Bram Vannieuwenhuyze, Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 stadsplattegronden uit 1545-1575. Schakels tussen verleden en heden (Bussum-Tielt: Thoth-Lannoo, 2018) 515p. ill. 119,50€ ISBN: 978-90-77699-17-1

Sint-Oedenrode, waar archeologie en geschiedenis een zelfde weg wijzen

Rondom Sint-OedenRode.jpg

Janick Appelmans – Arnoud-Jan Bijsterveld, Veronique Roelvink en Jac. Biemans (red.), Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij (Woudrichem: Pictures Publishers-Stichting Brabantse Bronnen, 2016) 344p. ill. 29,95€ ISBN: 978-94-92576-01-9

Het Begijnhof van Breda

BegijnhofBreda

Patricia Stoop – F.A. Gooskens, L.J.J. de Kievith, M.M.M. Rasenberg, I.C.J.M. Roozen, Jac. A.M. Snijders, J.W. Veerman en E.C.M. Wagemakers (red.), Het Bredase Begijnhof in veranderende tijden: een geschiedenis van 750 jaar (Utrecht: Stichting Breda’s Begijnhof Museum, 2017); 228 pp; ISBN 978–90–823716–1–1; € 23,50 en John Veerman (met bijdragen van Erik Peters en Hans de Kievith), Het Begijnhof van Breda: gebouwen vol geschiedenis (Utrecht: Matrijs, 2017). 192 pp; ISBN 978–90–5345–522–7; € 29,95.

Mystiek en overlevingsstrategieën bij de begijnen

Begijnhoven

Janick Appelmans – Anton De Preter, Marcel Gielis en Mathijs Lamberigts (red.), Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Over begijnen en begijnhoven in context (Antwerpen: Halewijn, 2019) 209p. ill. 19,50€ ISBN: 978-90-8528-511-3

Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant

ESDB2019

Dirk Van de Perre – Janick Appelmans (red.), Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant. Themanummer van het driemaandelijks tijdschrift Eigen Schoon & De Brabander, 102/1 (2019), 124 p.

Dit themanummer bundelt zeven bijdragen, die onder de titel ‘Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant: terugblikken op een kwarteeuw onderzoek’ (p. 1-12) worden ingeleid door Janick Appelmans, die de redactie van het nummer waarnam. In zijn inleiding schetst hij het curriculum van de auteurs en situeert hun bijdrage in het recente premonstratenzeronderzoek, waarvan hij een kort overzicht brengt.

Reliekenonderzoek: de moeizame queeste naar echte interdisciplinariteit

Relics-Lab

Philippe George – Mark Van Strydonck, Jeroen Reyniers, Fanny Van Cleven (ed.), Relics @ the Lab. An Analytical Approach to the Study of Relics [Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion 20] (Leuven: Peeters, 2018) VI+353 p. ill. 78,00€ ISBN: 978-90-429-3667-6

Deze Nederlandstalige bespreking is een vertaling van de onderstaande Franstalige bespreking door Philippe George. De vertaler (Janick Appelmans) heeft gepoogd maximaal aan te sluiten bij de tekst en bedoeling van de recensent.

Les reliques: l’interdiciplinarité à l’épreuve

Relics-Lab

Philippe George – Mark Van Strydonck, Jeroen Reyniers, Fanny Van Cleven (ed.), Relics @ the Lab. An Analytical Approach to the Study of Relics [Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion 20] (Leuven: Peeters, 2018) VI+353 p. ill. 78,00€ ISBN: 978-90-429-3667-6

Avec un beau titre pour un livre au format agréable, les reliques sont plus que jamais à l’honneur à l’Institut Royal du Patrimoine Artistique de Bruxelles (IRPA-KIK).

Cartografie van Philips de Dijn overstijgt grenzen

Dijn

Janick Appelmans – Georges Vande Winkel (red.), Philips de Dijn (†1665). Cartograaf, landmeter, mathematicus [Het Land van Aalst 70/4] (Aalst: Geschiedkundige vereniging Het Land van Aalst, 2018) 120p. ill. 10,00€

Bij het afronden van elk decennium bestudeert Het Land van Aalst sinds 1988 belangrijke cartografische documenten, al dan niet vergezeld door de uitgave van kaarten of prenten. Zo ook bij de afsluiting van de zeventigste jaargang, waarbij bestuurslid en catalograaf Georges Vande Winkel optrad als gastredacteur van een bundel gewijd aan de Vlaamse landmeter, cartograaf en wiskundige Philips de Dijn (°ca. 1585/1590-†5 augustus 1665).

Religieuze vrouwengemeenschappen in de vroege middeleeuwen

DarkAgeNunneries.jpg

Carine van Rhijn – Steven Vanderputten, Dark age nunneries. The ambiguous identity of female monasticism, 800-1050 (Ithaca-Londen: Cornell University Press, 2018) 309 p. 30,43€ ISBN: 978-1-5017-1595-2

De ‘dark age’ in de titel van Steven Vanderputtens nieuwe boek zal sommige mensen op het verkeerde been zetten, dus laten we dat misverstand meteen rechtzetten: wie hoopte dat we nu eindelijk van dit achterhaalde idee verlost aan het raken zijn, kan opgelucht ademhalen.