Recensies

Stenen voor mensen, marmer voor God. Materialen op de rots van Floreffe

Floreffe

Dirk J. de Vries – Herman Janssens (red.), Stenen voor mensen, marmer voor God. Materialen op de rots van Floreffe [Bijdragen van de contactdag 28] (Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden, 2018) 61p. 17 afb. zw/w, geen ISBN

Wido en het Anderlechtse Sint-Pieterskapittel: Gergoriaanse hervoming, maar op Kamerijkse wijze

Loris

Janick Appelmans – Herman Loris, Wido van Anderlecht in kanonikale en Kamerijkse context (Anderlecht: Herman Loris, 2018) 392p., 69,15€ ISBN: 978-90-90286945

Een verrassend en onmisbaar boek over drie eeuwen middeleeuwse beeldhouwtraditie in Noord-Brabant

Glaudemans_1.jpg

Dirk Van de Perre – Ronald Glaudemans, De Sint-Jan te ’s Hertogenbosch. Bouwgeschiedenis en bouwsculpturen 1250-1550 (Zwolle: WBOOKS i.s.m. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017) 440p. ill. 39,95€ ISBN: 978-94-6258-011-4

Bier brouwen bij de Brabantse norbertijnen

Bierbrouwen.jpg

Leen Alberts - Herman Janssens (red.), Bier brouwen in Brabant tot aan de Franse tijd, in het bijzonder in de norbertijnenabdijen [Bijdragen van de contactdag 27] (Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden, 2017) 68p. geen ISBN

Kloostercultuur op een regionaal kruispunt

liege crossroads.jpg

Jelle Visser - Steven Vanderputten, Tjamke Snijders & Jay Diehl (eds.), Medieval Liège at the Crossroads of Europe. Monastic Society and Culture, 1000-1300. Medieval Church Studies 37 (Turnhout: Brepols, 2017). ISBN: 978-2-503-54540-0; € 100,-

Honderden stedelijke kloosters op kaarten van Jacob van Deventer

Stedenatlas Jacob van Deventer.jpg

Janick Appelmans – Reinout Rutte en Bram Vannieuwenhuyze, Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 stadsplattegronden uit 1545-1575. Schakels tussen verleden en heden (Bussum-Tielt: Thoth-Lannoo, 2018) 515p. ill. 119,50€ ISBN: 978-90-77699-17-1

Sint-Oedenrode, waar archeologie en geschiedenis een zelfde weg wijzen

Rondom Sint-OedenRode.jpg

Janick Appelmans – Arnoud-Jan Bijsterveld, Veronique Roelvink en Jac. Biemans (red.), Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij (Woudrichem: Pictures Publishers-Stichting Brabantse Bronnen, 2016) 344p. ill. 29,95€ ISBN: 978-94-92576-01-9

Het Begijnhof van Breda

BegijnhofBreda

Patricia Stoop – F.A. Gooskens, L.J.J. de Kievith, M.M.M. Rasenberg, I.C.J.M. Roozen, Jac. A.M. Snijders, J.W. Veerman en E.C.M. Wagemakers (red.), Het Bredase Begijnhof in veranderende tijden: een geschiedenis van 750 jaar (Utrecht: Stichting Breda’s Begijnhof Museum, 2017); 228 pp; ISBN 978–90–823716–1–1; € 23,50 en John Veerman (met bijdragen van Erik Peters en Hans de Kievith), Het Begijnhof van Breda: gebouwen vol geschiedenis (Utrecht: Matrijs, 2017). 192 pp; ISBN 978–90–5345–522–7; € 29,95.

Mystiek en overlevingsstrategieën bij de begijnen

Begijnhoven

Janick Appelmans – Anton De Preter, Marcel Gielis en Mathijs Lamberigts (red.), Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Over begijnen en begijnhoven in context (Antwerpen: Halewijn, 2019) 209p. ill. 19,50€ ISBN: 978-90-8528-511-3

Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant

ESDB2019

Dirk Van de Perre – Janick Appelmans (red.), Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant. Themanummer van het driemaandelijks tijdschrift Eigen Schoon & De Brabander, 102/1 (2019), 124 p.

Dit themanummer bundelt zeven bijdragen, die onder de titel ‘Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant: terugblikken op een kwarteeuw onderzoek’ (p. 1-12) worden ingeleid door Janick Appelmans, die de redactie van het nummer waarnam. In zijn inleiding schetst hij het curriculum van de auteurs en situeert hun bijdrage in het recente premonstratenzeronderzoek, waarvan hij een kort overzicht brengt.