Recensies

Regionale geschiedenis in 45 artikelen als hulde voor Hans Mol

Noël Geirnaert - Hildo van Engen, Han Nijdam en Kaj van Vliet (red.) en Martha Kist (beeldredactie), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen, aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (Hilversum: Verloren, 2021), 640 p. ISBN: 9789087048754 €39,00

Parochies als motor van zestiende-eeuws devotioneel bedevaartsdrukwerk

Janick Appelmans – Alfons K.L. Thijs, ‘Komt pelgrims, komt hier’. Devotioneel drukwerk voor bedevaartsplaatsen in Vlaanderen en Brabant (1500-1850) [Miscellanea neerlandica 45] (Leuven: Peeters, 2020) 46+794p. ill. ISBN 978-90-429-4355-1, € 88,00

Twaalf heiligenlevens uit een Amersfoorts kloosterhandschrift

Suzan Folkerts – Hildo van Es en Ludo Jongen, Op weg naar de hemelse Bruidegom. Twaalf heiligenlevens uit een Amersfoorts kloosterhandschrift (Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 19408-9). Middelnederlandse tekstedities 16 (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2021), 316 p., ill., ISBN 9789087048978, € 29

Twee klassieken uit de Moderne Devotie

Koen Goudriaan – Nikolaus Staubach en Rudolf Suntrup (eds.), Was dürfen Laien lesen? Gerhard Zerbolt von Zutphen: De libris teutonicalibus / Een verclaringhe vanden duytschen boeken (Münster: Aschendorff Verlag, 2019) 214p. € 48,00 ISBN: 978-3-402-24628-3.
Nikolaus Staubach en Stefan Sudmann (eds.), Thomas von Kempen: Dialogus noviciorum/ Novizengespräche (Münster: Aschendorff Verlag, 2020) 472p. € 69,00 ISBN: 978-3-402-24678-8.

Colleges als spil in het eigen universum van de oude Leuvense universiteit

Janick Appelmans – Edward De Maesschalck, Leuven en zijn colleges. Trefpunt van intellectueel leven in de Nederlanden (1425-1797) (Gorredijk: Sterck & De Vreese, 2021) 368p. ill. ISBN: 978-90-5615-670-1 € 39,95

De Sint Nicolai Broederschap in Arnhem

Paul Trio – Valentijn Paquay (auteur) en Johan Carel Bierens de Haan (redactie), De Sint Nicolai Broederschap in Arnhem. Gasthuis, preuven en passende hulp sinds 1351 (Hilversum: Verloren, 2021) 511 p. ill. € 29,00 ISBN: 978-90-8704-903-4

Een spoor van vernieling

Marianne Baas - Elizabeth den Hartog, Een spoor van vernieling. Het Noord-Nederlandse kerkinterieur voor, tijdens en na de Beeldenstorm (Uitgeverij Verloren, Hilversum 2019), 104 pagina's, ill. €15,- ISBN 9789087047733.

Ondergronds bij Thomas van Cantimpré en de victorijnen van Bellingen

Janick Appelmans – Tomas Bradt m.m.v. Bart Bartholomieux en Bert Acke (red.), Archeologische opgraving Bellingen Onze-Lieve-Vrouwkerk (prov. Vlaams-Brabant). Basisrapport (Ingelmunster: Monument Vandekerckhove, 2016) 201+9+36+3+26p. en ongepagineerde bijlagen (te consulteren op https://oar.onroerenderfgoed.be/item/1761)
Bart Desmet, De archeologische opgravingen van de abdij van Cantimpré te Bellingen (Bellingen: Bellingahaim, 2020) 59p. ill. € 10,00 geen ISBN

Memorie en (kerkelijke) loopbaan van de vijftiende-eeuwse leden van de Raad van Brabant

Janick Appelmans – Paul De Win, De kanseliers, raadsleden en secretarissen van de Raad van Brabant (1430-1506). Een prosopografische studie [Studia 167] (Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2021) 315p. ill. index; €17,00; ISBN: 978-94-6391-163-4; Bestelnummer: 6168

De Eifelse premonstratenzer abdij Steinfeld, haar Friese dochterkloosters en haar Loonse abten en koorheren

Janick Appelmans – Ingrid Jöster, Äbte und Chorherren des Prämonstratenserstifts Steinfeld, , dl. 1: Äbte und Pröpste en dl. 2: Chorherren [Germania Sacra. Die Kirche des alten Reiches und ihre Institutionen. Supplementband 2,1-2] (Göttingen: Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 2018) 229p. resp. 492p.; 15,69€ resp. 29,90€; ISBN 978-3-946048-14-5 resp. ISBN 978-3-946048-15-2.

Pagina's