Recensies

Eindelijk een institutionele geschiedenis van de veel bestudeerde abdij van Lobbes

Verdoot.jpg

Janick Appelmans - Verdoot J., Pour les siècles des siècles. L’abbaye Saint-Pierre de Lobbes au Moyen Âge (VIIe-XVe siècles), [Studies in Belgian History 6] (Brussel: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 2018) 220p. ill. krtn index ISBN: 978-94-92982834 € 19,95 Bestelnummer: 5939

Abdijrekeningen en -registers bieden steeds nieuwe inzichten over orgelgeschiedenis

Averbode_orgel

Janick Appelmans – Jozef Van Osta, Averbode, zes eeuwen orgelbouwkunst in Brabant, 3 dln, (Brussel: Sic, 2019) 175+183+215p. ill. index 150,00€ ISBN: 978-2-9602363-0-9

In de norbertijnenabdij van Averbode, gelegen op de grens van Brabant en Loon, is de aanwezigheid van een orgel geattesteerd vanaf de vijftiende eeuw. Het was het begin van een zeshonderdjarige geschiedenis, waarin heel wat orgels elkaar hebben opgevolgd. Deze geschiedenis werd uitgebreid te boek gesteld in het driedelige Averbode, zes eeuwen orgelbouwkunst in Brabant.

Kritische externe blik op de Thornse kanunnikessen

Kersken - Zwischen Glaube und Welt

Janick Appelmans – Hartwig Kersken, Zwischen Glaube und Welt. Studien zur Geschichte der religiösen Frauengemeinschaft Thorn von der Gründung bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts [Maaslandse Monografieën 81] (Hilversum: Verloren, 2016) 264p. ill. 29,00€ ISBN: 978-90-8704-570-8

Droom en daad

Vrouwen en vroomheid.jpg

Tom Gaens
K. Goudriaan, Piety in Practice and Print. Essays on the Late Medieval Religious Landscape, red. A. Dlabačová & A. Tervoort [ReLiC. Studies in Dutch Religious History, 4] (Hilversum: Verloren, 2016), 352p., 35,00€ ISBN: 978-90-8704-569-2

V. Nijenhuis & K. Goudriaan (red.), Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572) [Middeleeuwse studies en bronnen, 166] (Hilversum: Verloren, 2017), 254 p., 20,00€ ISBN: 978-90-8704-654-5

Stenen voor mensen, marmer voor God. Materialen op de rots van Floreffe

Floreffe

Dirk J. de Vries – Herman Janssens (red.), Stenen voor mensen, marmer voor God. Materialen op de rots van Floreffe [Bijdragen van de contactdag 28] (Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden, 2018) 61p. 17 afb. zw/w, geen ISBN

Wido en het Anderlechtse Sint-Pieterskapittel: Gergoriaanse hervoming, maar op Kamerijkse wijze

Loris

Janick Appelmans – Herman Loris, Wido van Anderlecht in kanonikale en Kamerijkse context (Anderlecht: Herman Loris, 2018) 392p., 69,15€ ISBN: 978-90-90286945

Een verrassend en onmisbaar boek over drie eeuwen middeleeuwse beeldhouwtraditie in Noord-Brabant

Glaudemans_1.jpg

Dirk Van de Perre – Ronald Glaudemans, De Sint-Jan te ’s Hertogenbosch. Bouwgeschiedenis en bouwsculpturen 1250-1550 (Zwolle: WBOOKS i.s.m. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017) 440p. ill. 39,95€ ISBN: 978-94-6258-011-4

Bier brouwen bij de Brabantse norbertijnen

Bierbrouwen.jpg

Leen Alberts - Herman Janssens (red.), Bier brouwen in Brabant tot aan de Franse tijd, in het bijzonder in de norbertijnenabdijen [Bijdragen van de contactdag 27] (Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden, 2017) 68p. geen ISBN

Kloostercultuur op een regionaal kruispunt

liege crossroads.jpg

Jelle Visser - Steven Vanderputten, Tjamke Snijders & Jay Diehl (eds.), Medieval Liège at the Crossroads of Europe. Monastic Society and Culture, 1000-1300. Medieval Church Studies 37 (Turnhout: Brepols, 2017). ISBN: 978-2-503-54540-0; € 100,-

Honderden stedelijke kloosters op kaarten van Jacob van Deventer

Stedenatlas Jacob van Deventer.jpg

Janick Appelmans – Reinout Rutte en Bram Vannieuwenhuyze, Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 stadsplattegronden uit 1545-1575. Schakels tussen verleden en heden (Bussum-Tielt: Thoth-Lannoo, 2018) 515p. ill. 119,50€ ISBN: 978-90-77699-17-1