Recensies

Mystiek en overlevingsstrategieën bij de begijnen

Janick Appelmans – Anton De Preter, Marcel Gielis en Mathijs Lamberigts (red.), Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Over begijnen en begijnhoven in context (Antwerpen: Halewijn, 2019) 209p. ill. 19,50€ ISBN: 978-90-8528-511-3

Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant

Dirk Van de Perre – Janick Appelmans (red.), Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant. Themanummer van het driemaandelijks tijdschrift Eigen Schoon & De Brabander, 102/1 (2019), 124 p.

Reliekenonderzoek: de moeizame queeste naar echte interdisciplinariteit

Philippe George – Mark Van Strydonck, Jeroen Reyniers, Fanny Van Cleven (ed.), Relics @ the Lab. An Analytical Approach to the Study of Relics [Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion 20] (Leuven: Peeters, 2018) VI+353 p. ill. 78,00€ ISBN: 978-90-429-3667-6

Les reliques: l’interdiciplinarité à l’épreuve

Philippe George – Mark Van Strydonck, Jeroen Reyniers, Fanny Van Cleven (ed.), Relics @ the Lab. An Analytical Approach to the Study of Relics [Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion 20] (Leuven: Peeters, 2018) VI+353 p. ill. 78,00€ ISBN: 978-90-429-3667-6

Avec un beau titre pour un livre au format agréable, les reliques sont plus que jamais à l’honneur à l’Institut Royal du Patrimoine Artistique de Bruxelles (IRPA-KIK).

Cartografie van Philips de Dijn overstijgt grenzen

Janick Appelmans – Georges Vande Winkel (red.), Philips de Dijn (†1665). Cartograaf, landmeter, mathematicus [Het Land van Aalst 70/4] (Aalst: Geschiedkundige vereniging Het Land van Aalst, 2018) 120p. ill. 10,00€

Religieuze vrouwengemeenschappen in de vroege middeleeuwen

Carine van Rhijn – Steven Vanderputten, Dark age nunneries. The ambiguous identity of female monasticism, 800-1050 (Ithaca-Londen: Cornell University Press, 2018) 309 p. 30,43€ ISBN: 978-1-5017-1595-2

De ‘dark age’ in de titel van Steven Vanderputtens nieuwe boek zal sommige mensen op het verkeerde been zetten, dus laten we dat misverstand meteen rechtzetten: wie hoopte dat we nu eindelijk van dit achterhaalde idee verlost aan het raken zijn, kan opgelucht ademhalen.

De bouwgeschiedenis van de abdij van Averbode

Birgit Dukers - Marleen De Ceukelaire, Frans Doperé, Roland Dreesen, Michiel Dusar, Herman Janssens, Francis Tourneur e.a., De Abdij van Averbode. Een verhaal van steen en marmer, (Averbode: Norbertijnenabdij Averbode, 2017) 188p. ill ISBN 978-90-9030442-7

Kloosterwezen aan de hand van religieuze leidsvrouwen uitgebeeld

Janick Appelmans - Liesbet Kusters e.a., Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding (Leuven: Parcum-Davidsfonds, 2017) 255p. ill. € 39,99 ISBN: 978-90-5908-884-9

Mobiliteit en calamiteit bij de Norbertijnen

Jean-Paul Peeters – Martine Plouvier (ed.), Mobilité et stabilité chez les Prémontrés. Guerres, catastrophes et calamités. Actes officiels des 38e et 39e colloques du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées. Amiens, 2012 - Troyes, 2013 (Laon: Centre d’Études et de Recherches Prémontrées, 2018) 231p. ill. 40,00€ ISSN: 0754-3905

De Nijmeegse Stevenskerk ontleed

[img_assist|nid=5128|desc=|link=none|align=left|width=73|height=100]Dirk Van de Perre – Hettie Peterse, Elsbeth Rooker, Rob Camps en Karel Emmens (ed.), De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen (Nijmegen: Vantilt, 2017) 311p. ill. 29,95€ ISBN 978-94-6004-345-1

Dit rijk geïllustreerd boek is even complex als de geschiedenis van de Stevenskerk zelf. Het boek bevat achttien hoofdstukken en drie kaderteksten, geschreven door elf auteurs.

Pagina's